Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Gebruik hiervoor het nieuwe Omgevingsloket.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.

Het nieuwe Omgevingsloket is nog in ontwikkeling. Het kan daardoor zijn dat nog niet alle informatie (eenvoudig) beschikbaar is. Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Lukt het u niet om in het nieuwe omgevingsloket antwoorden te vinden? Neemt u dan contact op met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) door een mail te sturen naar baliebml@oss.nl of te bellen naar 14 0412.