Denk en doe mee

We hebben drie deelgebiedsvisies gemaakt voor Oss: één voor het Buitengebied, één voor het Stedelijk gebied en één voor de Stadjes & Kernen. Deze drie gebiedsvisies gaan we samenvoegen tot de eerste omgevingsvisie Oss. We hebben de deelgebiedsvisies samengesteld met inwoners, ondernemers en belangengroepen op. U vindt de deelgebiedsvisies onder Documenten. We vinden het belangrijk om alle kennis, ervaringen en ideeën die in de samenleving aanwezig zijn te gebruiken om tot een goede en evenwichtige omgevingsvisie Oss te komen.

Hoe kan ik meedenken? Atelier Oss 2040, 2 april 2024

Op dinsdag 2 april was een bijeenkomst om mee te denken over de invulling van uw leefomgeving in het gemeentehuis in Oss.

Tijdens de bijeenkomst voerden we het gesprek langs drie sporen voor de gemeente Oss. Deze sporen zijn zo opgezet, dat ze helpen om het gesprek over de toekomst van Oss goed te kunnen voeren. We krijgen meer inzicht in de verschillende keuzes, en wat dit betekent voor het gebruik van de ruimte (niet alles kan overal) en de gevolgen voor inwoners, bedrijven en natuur. We kiezen niet voor een van de drie sporen, maar zoeken samen met u naar de beste ideeën uit elk spoor. U kunt de sporen bekijken onder de tegel 'Ontwikkelsporen'.

Online vragenlijst

U hebt ook mee kunnen denken door een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is inmiddels gesloten.
1518 inwoners hebben hun mening gegeven over de toekomst van de gemeente Oss.
Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten.

Resultaten online enquete Omgevingsvisie
Resultaten online enquete Omgevingsvisie 2

Vervolg

We gaan nu met al deze informatie aan de slag. We maken aan de hand van de reacties van de inwoners en het MER-onderzoek een koersdocument en een voorkeursalternatief. We verwachten deze in het najaar opnieuw voor te kunnen leggen.