Omgevingswet algemeen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Die voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. Ook veranderen de procedures die nodig zijn om een project mogelijk te maken. Een project kan bijvoorbeeld zijn het (ver)bouwen van een woning, het uitbreiden van een bedrijf, het laten plaatsvinden van een evenement of het kappen van een boom. Wilt u vanaf 2024 een project starten? Dan kunt u bij één loket controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Als dat nodig is kunt u dat via het Omgevingsloket doen. Bekijk deze video over de Omgevingswet.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat informatie over de activiteiten die u wel en niet mag uitvoeren op een bepaalde plek. Ook omvat het milieuregels, bijvoorbeeld voor geluid of bodem, en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een reguliere procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij deze procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat een uitgebreide procedure nodig is. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe wet vindt u op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.