Wateroverlast

Door verandering van het klimaat hebben we tegenwoordig vaker te maken met extreme regenbuien. In veel wijken ligt een gescheiden riolering. Dit betekent dat vuil- en regenwater door één buis worden afgevoerd. Omdat de riolering niet berekend is op deze extreme regenval bestaat de kans dat het water op straat komt te staan. Hier zijn de wegen en de riolering ook op ontworpen. Hierbij ontstaat tijdelijk enige hinder en overlast, wat we moeten accepteren zolang hier geen schade door ontstaat. Heeft u wateroverlast bij u in de straat, maak digitaal een melding openbare ruimte. Geef hierbij de locatie aan en of deze overlast vaker voor komt.

Wateroverlast

Blijft het water na een bui langer op straat staan, dan is er waarschijnlijk een kolk verstopt (kleine putjes langs de kant van de weg in de goot of stoep voor de afvoer van regenwater). Maak digitaal een melding openbare ruimte.

Borrelen of stank na een hevige regenbui

Ook bestaat de kans dat door extreme regenval uw overlast ervaart. Bijvoorbeeld door het borrelen van de riolering, ontstaan van stank of het overlopen van zelfs de wc of putjes. Dit komt doordat bij extreme regenval de riolering zich zeer snel vult en lucht uit de riolering via de aansluitleidingen van de woningen moet ontsnappen. Tegelijkertijd moet ook het regenwater, wat op het eigen dak en de straat valt, door dezelfde buis worden afgevoerd. Hierbij kiest het water de weg van de minste weerstand, waardoor deze problemen kunnen ontstaan.

Wat doet de gemeente?

  • Onderzoek. Door te onderzoeken hebben een goed overzicht van locaties waar eventueel waterlast kan voorkomen. Natuurlijk vullen we dat overzicht soms aan. Melding van inwoners helpen ons om ons overzicht van locaties actueel te houden. En het helpt ons bij het bedenken van oplossingen tegen wateroverlast
  • Afkoppelen rioolstelsel. Als we nieuwe riolering aanleggen of de bestaande gemengde riolering vervangen leggen we, als dit kan, een gescheiden riolering aan. Hierbij voeren we alleen het afvalwater naar de rioolzuivering af. Het regenwater kan op de plaats zelf in de grond trekken (infiltreren) of afvoeren naar een sloot of vijver. Omdat we met het vergroten van de bestaande riolering het verwerken van het vele regenwater niet oplossen, proberen we de openbare ruimte anders in te richten. Dus kiezen we voor minder of andere verharding, meer groen en ruimte voor de opslag van water.
  • Kolken reinigen. De gemeente reinigt en controleert twee keer per jaar de kolken om de afvoer van het regenwater zo goed mogelijk te garanderen.
  • Goten vegen. De gemeente veegt drie keer per jaar de goten langs de weg om de afvoer van regenwater naar de kolken zo goed mogelijk te garanderen.

Wat kunt u zelf doen?

  • Tegel eruit en groen erin. Meer groen in de tuin zorgt ervoor dat regenwater op de plek waar het valt infiltreert in plaats van dat het wordt afgevoerd naar de riolering.
  • Vang regenwater op in een regenton
  • Leg een groen dak aan
  • Plaats een ontlastput
  • Voorkom bladeren in de regenpijp door het plaatsen van bladscheider in de regenpijp of een bladvanger in de dakgoot. Nog een voordeel van de bladscheider is dat deze kan fungeren als overstort, wat de kans op waterschade verkleint.
  • Verschillende organisatie helpen inwoners bij het vergroenen van onze leefomgeving. Ook kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. Zie website Samen voor meer groen in de buurt.
Voorbeeld bladvanger aan regenpijp Voorbeeld bladvanger aan regenpijp