Riolering

Rioolverstopping

De gemeente zorgt voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Probeer eerst uit te zoeken waar de verstopping zit. Het hangt namelijk af van de plaats en de oorzaak van de verstopping of úzelf verantwoordelijk bent of de gemeente. Lees meer over rioolverstopping.

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Voor de aanvraag van een rioolaansluiting moet u betalen. Dit geldt ook voor de aanleg. Lees meer over rioolaansluiting aanvragen.

Rioolheffing

U betaalt belasting aan de gemeente voor het afvoeren van afvalwater en regenwater. Ook voor het voorkomen van problemen met de grondwaterstand. Inwoners betalen belasting via de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Lees meer over rioolheffing.

Goed werkend riool

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd, zodat het weer schoon terug kan in de natuur. U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: afvalwater. Lees meer over wat wel en niet in het riool mag.

Wateroverlast

Door verandering van het klimaat hebben we tegenwoordig vaker te maken met extreme regenbuien. In veel wijken worden vuil- en regenwater door één buis afgevoerd. De riolering is niet berekend op deze extreme regenval, zodat de kans bestaat dat het water op straat komt te staan. Lees meer over wateroverlast.