Niet tevreden?

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?

Neemt eerst contact op met uw contactpersoon binnen de gemeente. Die kan het besluit uitleggen en toelichten. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van de besluitbrief. Lees meer over bezwaar indienen.

Vindt u dat u door een ambtenaar of bestuurder niet op de juiste manier bent behandeld?

Dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudscommissie. De Ombudscommissie staat los van de gemeente en zorgt dat u antwoord krijgt op uw klacht. Lees meer over de Ombudscommissie.

Bent u niet tevreden over een zorgaanbieder of een hulpmiddel?

Neem dan eerst contact op met uw zorgaanbieder of leverancier. Bespreek waarom u niet tevreden bent en zoek samen naar een oplossing. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de gemeente.

Hebt u hulp nodig bij bezwaar of klacht indienen?

Gaat het om de afdeling Zorg: neem contact op met een gratis en onafhankelijk cliƫntondersteuner.
Gaat het om de afdelingen Werk, Inkomen, Geldzorgen: ga naar de gratis en onafhankelijke sociaal raadslieden.

Raadgever Sociaal Domein: voor als u er zelf niet uitkomt

De raadgever Herman Rolfes is er voor inwoners die vragen of klachten hebben of iets missen bij de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet door de gemeente. U kunt bij hem terecht als u er niet uitkomt met uw vaste contactpersoon of als u niet weet waar u moet zijn. De raadgever is onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente. Neem contact met hem op via het contactformulier of telefoonnummer 06-32451647.

Tevredenheidsonderzoek Wmo

Hebt u hulp of een hulpmiddel van de Wmo aangevraagd bij de gemeente? Dan kan het zijn dat u na enkele maanden een brief van ons ontvangt. Hierin vragen wij u om deel te nemen aan een Tevredenheidsonderzoek. Wij hopen dat u meedoet. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter wij in staat zijn om van de ervaringen te leren en onze dienstverlening te verbeteren. Alvast bedankt voor uw medewerking!