Hulp voor dak- en thuislozen

Bent u (bijna) dak- of thuisloos en lukt het niet om zelf een oplossing te vinden? Dan kunt u hulp vragen.

Bent u in directe nood en hebt u geen slaapplek?

Bel met het Verdihuis in Oss: 0412-636251. Zij verzorgen acute, kortdurende noodopvang. Dit is gratis.

Dreigt u dakloos te worden of bent u thuisloos?

Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 0412. Dit kan elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

Wat gebeurt er als u de gemeente belt?

U bespreekt uw vraag met een consulent van de Toegang. Blijkt hieruit dat er geen andere opties zijn dan opvang via de gemeente? Dan meldt de consulent u aan bij de organisatie ONS welzijn. U krijgt dan binnen twee weken een gesprek.

Komt u niet uit de gemeente Oss, maar wilt u hier wel naar de opvang?

  • Voor acute, kortdurende noodopvang: bel het Verdihuis in Oss via 0412-636251.
  • Voor andere vormen van opvang: bel ons via 14 0412 en vraag naar het Regioteam BWO.

Over opvang in Oss

Als u (bijna) dak- of thuisloos bent, en het lukt u niet om zelf een oplossing te vinden, dan kunt u hulp vragen. De gemeente heeft verschillende vormen van opvang. Deze vormen samen noemen we de Maatschappelijke Opvang. Voor sommige vormen hebt u eerst toestemming (een indicatie) nodig van de gemeente.
Lees meer over Maatschappelijke opvang.