Maatschappelijke opvang

Bent u (bijna) dak- of thuisloos? En lukt het niet om zelf een oplossing te vinden? Dan kunt u hulp vragen bij de gemeente. De gemeente heeft verschillende vormen van opvang. Deze vormen samen heten de Maatschappelijke opvang.

Voor wie is Maatschappelijke opvang?

  • u bent 18 jaar of ouder en bent dakloos of dreigt dakloos te worden én
  • door één of meer problemen lukt het u niet om zelf een oplossing te vinden én
  • u verblijft rechtmatig in Nederland en hebt recht op opvang

Vormen van Maatschappelijke opvang

Er zijn verschillende vormen van opvang mogelijk. De belangrijkste zijn:

Kortdurende noodopvang

Dit is acute kortdurende opvang voor mensen die in directe nood zijn en geen slaapplek hebben. Toestemming (een indicatie) vanuit de gemeente is niet nodig. U kunt direct contact opnemen met het Verdihuis in Oss: 0412-636251. Noodopvang is gratis.

Opvang met begeleiding

Dit is opvang in combinatie met professionele begeleiding voor dak- of thuisloze mensen of gezinnen. Het doel is zo snel mogelijk toe te werken naar een passende en stabiele woonplek. Voor deze vorm van opvang hebt u toestemming (een indicatie) van de gemeente nodig. Deze opvang is niet gratis. Wat u moet betalen hangt af van uw situatie.

Wilt u gebruik maken van opvang met begeleiding? Neem contact op met de gemeente via 14 0412. Dit kan elke werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur.