Aanvraag schuldregeling door bewindvoerder

Wilt u een schuldregeling aanvragen voor uw cliënt? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in en laat het door uw cliënt(en) ondertekenen. Voeg de begroting, het schuldenoverzicht en alle gevraagde bewijsstukken volledig ingevuld bij. Stuur deze gegevens naar de gemeente Oss, t.a.v. team Schuldhulpverlening, postbus 5, 5340 BA Oss. Of mail het naar schuldhulpverlening@oss.nl

1) Aanvraagformulier Schuldregeling

Vergeet niet het formulier door uw cliënten te laten ondertekenen.

2) Begroting

In de begroting moet minimaal staan:
o Alle inkomsten en uitgaven
o Hoogte van het leefgeld
o Eventuele betalingsafspraken
o Eventuele reserveringen

Maak hiervoor gebruik van het bijgeleverde document, of van uw eigen begroting.

3) Schuldenoverzicht

In het schuldenoverzicht moet minimaal staan per schuld:
o originele schuldeiser met contactgegevens en referentie
o ontstaansdatum van de originele schuld
o naam, contactgegevens en referentie van deurwaarder of incassobureau
o hoogte van de huidige vordering
o zorg dat de bewijsstukken niet ouder dan 6 maanden zijn

Maak hiervoor gebruik van het bijgeleverde document, of van uw eigen schuldenoverzicht.

4) Benodigde bewijsstukken

Lever alleen kopieën in.