Informatie voor bewindvoerders

Heeft uw cliënt problematische schulden?

Dan kunt u contact opnemen met team Schuldhulpverlening voor een aanvraag schuldregeling of om andere mogelijkheden te bespreken.

Hoe zijn wij bereikbaar?

U bereikt ons via schuldhulpverlening@oss.nl of telefoonnummer 14 0412.

Wilt u een aanvraag doen voor een schuldregeling?

Dan gelden deze voorwaarden:

  • De financiën van uw cliënt zijn stabiel.
  • Uw cliënt staat ingeschreven in de gemeente Oss.
  • Alle inkomsten van uw cliënt zijn op orde en worden ontvangen.
  • Alle vaste lasten van uw cliënt worden betaald.
  • Uw cliënt kan rondkomen van het huishoudgeld.
  • U levert alle noodzakelijke gegevens op tijd aan.

Voldoet uw cliënt hieraan? Dan kunt u een aanvraag voor een schuldregeling indienen.

Hoe gaat het verder na uw aanvraag schuldregeling?

Wij nemen de aanvraag in behandeling als het dossier stabiel en compleet is. Zijn de gegevens compleet, dan krijgt u van ons een bevestiging. Als u wilt, plannen wij een intake in met uw cliënt.

Blijkt uit de gegevens dat de aanvraag niet compleet is? Dan sturen we de documenten naar u terug. In de begeleidende brief kunt u lezen wat wij nog missen. Zodra de documenten compleet zijn kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags)

De gemeente Oss maakt geen gebruik van het Ags. U hoeft nieuwe cliënten dus niet aan ons door te geven. Als wij in de toekomst wel gebruikmaken van het Ags, dan informeren wij u hierover.

Klik hier om naar de enquête te gaan.