Informatie voor bewindvoerders

Bewindvoerders zijn belangrijke samenwerkingspartners bij het aanpakken van schulden bij inwoners. Op deze pagina staat informatie over hoe we dat samen kunnen doen.

Wat is de best passende hulp?

Heeft uw cliënt problematische schulden? Dan kunt u contact opnemen met team Schuldhulpverlening. Samen bekijken we welke hulp het best past. Bijvoorbeeld een schuldregeling, BB-Oss of andere hulp. Mail naar schuldhulpverlening@oss.nl of bel 14 0412.

Wilt u een aanvraag doen voor een schuldregeling?

Als u een aanvraag voor een schuldregeling wilt doen, dan gelden deze voorwaarden:

  • De financiën van uw cliënt zijn stabiel.
  • Uw cliënt staat ingeschreven in de gemeente Oss.
  • Alle inkomsten van uw cliënt zijn op orde en worden ontvangen.
  • Alle vaste lasten van uw cliënt worden betaald.
  • Uw cliënt kan rondkomen van het huishoudgeld.
  • U levert alle noodzakelijke gegevens op tijd aan.

Voldoet uw cliënt hieraan? Dan kunt u een schuldregeling aanvragen.

Hoe gaat het verder na uw aanvraag schuldregeling?

Als het dossier stabiel en compleet is, dan nemen de aanvraag in behandeling. U krijgt van ons een bevestiging. Als u wilt, plannen wij een intake in met uw cliënt.

Zijn de gegevens voor de aanvraag niet compleet? Dan sturen we de documenten naar u terug. In de begeleidende brief leest u welke documenten wij nog missen. Heeft u alle documenten verzameld? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Samenwerkingsconvenant ‘Samen voor het Oss van morgen’

Samen met Osse bewindvoerders maakten wij het samenwerkingsconvenant ‘Samen voor het Oss van morgen’. Daarin staan afspraken over hoe we inwoners met (problematische) schulden zo goed mogelijk helpen bij het oplossen van hun schulden en het weer zelf regelen van hun geldzaken. Dat doen we door met een gezamenlijke intake, een betere doorstroom naar een schuldregeling en betere nazorg. Ook gebruiken we hierbij elkaars kwaliteiten en expertise. Heb jij drie of meer klanten in Oss en ben je nog niet bij ons aangesloten? Maar heb je wel interesse? Mail naar bewindvoering@oss.nl.

Aangesloten bewindvoerders

De volgende bewindvoerders ondertekenden het samenwerkingsconvenant:

Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags)

De gemeente Oss maakt geen gebruik van het Ags. U hoeft nieuwe cliënten dus niet aan ons door te geven. Als wij in de toekomst wel gebruikmaken van het Ags, dan informeren wij u hierover.