Informatie voor bewindvoerders

Bewindvoerders zijn belangrijke samenwerkingspartners bij het aanpakken van schulden bij inwoners. Op deze pagina staat informatie over hoe we dat samen kunnen doen.

Wat is de best passende hulp?

Heeft een inwoner problematische schulden? Dan kunt u contact opnemen met team Geldzorgen. Samen bekijken we welke hulp het best past. Bijvoorbeeld een schuldregeling, BB-Oss of andere hulp. Mail naar geldzorgen@oss.nl of bel 14 0412.

Wilt u een aanvraag doen voor een schuldregeling?

Als u een aanvraag voor een schuldregeling wilt doen, dan gelden deze voorwaarden:

  • De financiën van de inwoner zijn stabiel.
  • De inwoner staat ingeschreven in de gemeente Oss.
  • Alle inkomsten van de inwoner zijn op orde en worden ontvangen.
  • Alle vaste lasten van de inwoner worden betaald.
  • De inwoner kan rondkomen van het huishoudgeld.
  • U levert alle noodzakelijke gegevens op tijd aan.

Voldoet uw cliënt hieraan? Dan kunt u een schuldregeling aanvragen.

Hoe gaat het verder na uw aanvraag schuldregeling?

Als het dossier stabiel en compleet is, dan nemen wij de aanvraag in behandeling. U krijgt van ons een bevestiging. Wij plannen een intake in met de inwoner.

Zijn de gegevens voor de aanvraag niet compleet? Dan sturen we de documenten naar u terug. In de begeleidende brief leest u welke documenten wij nog missen. Heeft u alle documenten verzameld? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Samenwerkingsconvenant ‘Samen voor het Oss van morgen’

Samen met Osse bewindvoerders maakten wij het samenwerkingsconvenant ‘Samen voor het Oss van morgen’. Daarin staan afspraken over hoe we inwoners met (problematische) schulden zo goed mogelijk helpen bij het oplossen van hun schulden en het weer zelf regelen van hun geldzaken. Dat doen we door met een gezamenlijke intake, een betere doorstroom naar een schuldregeling en betere nazorg. Ook gebruiken we hierbij elkaars kwaliteiten en expertise. Heb jij drie of meer klanten in Oss en ben je nog niet bij ons aangesloten? Maar heb je wel interesse? Mail naar geldzorgen@oss.nl.

Aangesloten bewindvoerders

De volgende bewindvoerders ondertekenden het samenwerkingsconvenant:

Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags)

De gemeente Oss maakt geen gebruik van het Ags. U hoeft nieuwe cliënten dus niet aan ons door te geven. Als wij in de toekomst wel gebruikmaken van het Ags, dan informeren wij u hierover.

Meer informatie