Calamiteiten volgens de Wmo

Onder een calamiteit verstaat de Wmo een niet bedoelde of onverwachte gebeurtenis die:
• te maken heeft met de kwaliteit van een Wmo-voorziening én
• heeft geleid tot ernstige schade voor een cliënt of de dood van een cliënt.

Zei ook artikel 1.1.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning