Huishoudelijke hulp (Wmo)

Huishoudelijke hulp via de Wmo is bedoeld voor mensen die door een beperking hun huishouden niet meer zelfstandig kunnen doen. Zij kunnen het ook niet oplossen door zelf hulp te regelen met huisgenoten, mantelzorgers of andere mensen uit hun omgeving.

Huishoudelijke hulp nodig vanwege een beperking?

Vraag eerst aan mensen in uw omgeving of zij een hulp kennen. Of plaats eventueel een oproep via de supermarkt of het internet.

Lukt het u niet om de hulp zelf te regelen? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0412 (tussen 9.00 en 13.00 uur). Een consulent bespreekt met u wat er mogelijk is via de Wmo. Lees meer over de werkwijze.

Wat moet u zelf betalen als u hulp krijgt via de Wmo?

U betaalt u een eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage Wmo.

Welke zorgaanbieders kunt u kiezen als u huishoudelijke hulp krijgt?

U kunt kiezen uit verschillende zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Lees welke aanbieders een contract hebben.

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb)?

Een pgb is een geldbedrag waarmee u de hulp zelf inkoopt bij een aanbieder die u zelf uitkiest. Aan het krijgen van een pgb zijn voorwaarden verbonden. Lees meer over een pgb.

Meer informatie