Huishoudelijke hulp (Wmo)

Huishoudelijke hulp vanuit de Wmo is voor mensen die door een beperking hun huishouden niet meer zelfstandig kunnen doen, en geen mogelijkheden om zelf hulp te regelen.

Wilt u huishoudelijke hulp aanvragen?

Bel ons dan via telefoonnummer 14 0412. Een consulent bespreekt met u wat er mogelijk is.
Lees meer over onze werkwijze.

Wat moet u zelf betalen als u huishoudelijke hulp krijgt?

U betaalt u een eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage Wmo.

Welke zorgaanbieders kunt u kiezen als u huishoudelijke hulp krijgt?

Krijgt u huishoudelijke hulp, dan kunt u kiezen uit verschillende zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Uw consulent vertelt u hier meer over.

Wilt u een persoonsgebonden budget (PGB)?

Een PGB is een geldbedrag waarmee u de hulp zelf inkoopt bij een aanbieder die u zelf uitkiest. Aan het krijgen van een PGB zijn voorwaarden verbonden.
Lees meer over een PGB