Eigen bijdrage Wmo

Krijgt u een voorziening vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan de woning of dagbesteding? Dan betaalt u vaak een eigen bijdrage.

Voor welke voorziening betaalt u een eigen bijdrage?

U betaalt de eigen bijdrage voor alle voorzieningen vanuit de Wmo, behalve voor rolstoelen en voor hulpmiddelen voor kinderen tot 18 jaar. Krijgt u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan betaalt u de eigen bijdrage ook.

Hoeveel moet u betalen?

U betaalt maximaal € 20,60 per maand, per huishouden. U krijgt hiervoor een rekening van het CAK.

Hoe lang moet u de eigen bijdrage betalen?

U betaalt de eigen bijdrage zolang u de voorziening hebt. Maar u betaalt in totaal nooit meer dan de prijs die de gemeente betaalt voor de voorziening.

Wanneer moet u de eigen bijdrage betalen?

U krijgt van het CAK eerst een brief (een beschikking) en daarna een rekening. Wacht met betalen tot u de rekening heeft. Daar staat precies op hoe u kunt betalen.

Moet u dubbel betalen als u meer voorzieningen krijgt?

Nee, dat hoeft niet. U betaalt nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage van € 20,60 per maand. Ook als u meer voorzieningen krijgt.

Wanneer hoeft u niet te betalen?

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u nog geen recht op AOW? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • Krijgt u schuldhulpverlening vanuit de gemeente Oss? Vaak hoeft u tijdens de schuldhulpverlening geen eigen bijdrage te betalen.
  • Als inwoner van de wijk Ruwaard betaalt u geen eigen bijdrage voor individuele ondersteuning en dagbesteding vanwege het experiment 'Proeftuin Ruwaard'.
  • Als u al een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen of voor de Wlz (Wet langdurige zorg).

Kunt u een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage?

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. De gemeentepolis Azoss vergoedt de eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen. En in bijzondere situaties kan de gemeente helpen met bijzondere bijstand. Komt u er niet uit? Bel dan met de afdeling Werk & Inkomen via het centrale telefoonnummer 14 0412. Zij helpen u verder.

Mag u de eigen bijdrage uit uw pgb betalen?

Nee, u mag de eigen bijdrage niet uit uw pgb betalen.

Kunt u in bezwaar gaan tegen de hoogte van de eigen bijdrage?

Ja, u kunt via de website van het CAK in bezwaar gaan tegen het besluit.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over de eigen bijdrage? Op de website van het CAK vindt u veel informatie. U kunt het CAK ook bellen. Het gratis nummer is 0800-1925. Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met uw consulent bij de afdeling Zorg, telefoon 14 0412.