Eigen bijdrage Wmo

Krijgt u een voorziening vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan de woning of dagbesteding? Dan betaalt u vaak mee aan de voorziening. Dit heet de eigen bijdrage Wmo.

Veelgestelde vragen

Voor welke voorzieningen betaal ik de eigen bijdrage?

U betaalt de eigen bijdrage voor alle voorzieningen vanuit de Wmo, behalve voor rolstoelen en voor hulpmiddelen voor kinderen tot 18 jaar. Krijgt u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan betaalt u de eigen bijdrage ook.

Hoeveel moet ik betalen?

U betaalt maximaal € 20,60 per maand, per huishouden. U krijgt hiervoor een rekening van het CAK.

Hoe lang moet ik betalen?

U betaalt de eigen bijdrage zolang u de voorziening hebt. Maar u betaalt in totaal nooit meer dan de prijs die de gemeente betaalt voor de voorziening.

Wanneer moet ik betalen?

U krijgt van het CAK eerst een brief (een beschikking) en daarna een rekening. Wacht met betalen tot u de rekening heeft. Daar staat precies op hoe u kunt betalen.

Moet ik dubbel betalen als ik meer voorzieningen krijg?

Nee, dat hoeft niet. U betaalt nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage van € 20,60 per maand. Ook als u meer voorzieningen krijgt.

Wanneer hoef ik niet te betalen?

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u nog geen recht op AOW? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • Krijgt u hulp bij uw schulden vanuit de gemeente Oss? Vaak hoeft u tijdens die periode geen eigen bijdrage te betalen.
  • Als inwoner van de wijk Ruwaard betaalt u geen eigen bijdrage voor individuele ondersteuning en dagbestedingvanwege het experiment 'Proeftuin Ruwaard'.
  • Als u al een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen of voor de Wlz (Wet langdurige zorg).

Kan ik een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage?

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. De gemeentepolis Azoss vergoedt de eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen. En in bijzondere situaties kan de gemeente helpen met bijzondere bijstand. Komt u er niet uit? Bel dan met de afdeling Werk & Inkomen via het centrale telefoonnummer 14 0412. Zij helpen u verder.

Mag ik de eigen bijdrage uit mijn pgb betalen?

Nee, dat mag niet.

Kan ik in bezwaar gaan tegen de hoogte van het bedrag?

Ja, dat kan via de website van het CAK.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Hebt u nog vragen over de eigen bijdrage? Op de website van het CAK vindt u veel informatie. U kunt het CAK ook bellen. Het gratis nummer is 0800-1925. Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met uw consulent bij de afdeling Zorg, telefoon 14 0412.