Eigen bijdrage Wmo

Krijgt u een voorziening vanuit de Wmo? Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan de woning of dagbesteding? Dan betaalt u vaak een eigen bijdrage.

Voor welke voorziening betaalt u een eigen bijdrage?

U betaalt de eigen bijdrage voor alle voorzieningen vanuit de Wmo, behalve voor rolstoelen en voor hulpmiddelen voor kinderen tot 18 jaar. Krijgt u een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan betaalt u de eigen bijdrage ook.

Hoeveel moet u betalen?

Dat is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en de samenstelling van uw gezin. Het is ook afhankelijk van de prijs die de gemeente betaalt voor de voorziening. Het CAKberekent hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Let op: Vanaf 1 januari 2018 betaalt u voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, individuele ondersteuning en kortdurend verblijf nooit meer dan € 150,- per voorziening per vier weken. Krijgt u toch een rekening die hoger is? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0412.

Hoe lang moet u de eigen bijdrage betalen?

U betaalt de eigen bijdrage zolang u de voorziening hebt. Maar u betaalt nooit meer dan de prijs die de gemeente betaalt voor de voorziening.

Kunt u zelf uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage wordt?

Ja, u kunt zelf uitrekenen wat uw eigen bijdrage wordt. Hiervoor hebt u nodig:

- Uw verzamelinkomen en vermogen over 2016.
- De prijs van uw voorziening. U kunt dit navragen bij uw consulent.

Bel dan het CAK via het gratis telefoonnummer 0800-1925.

Wanneer moet u de eigen bijdrage betalen?

U krijgt van het CAK eerst een aparte brief (dit heet beschikking). Daarna stuurt het CAK u een rekening. Dat kan even duren, want het CAK berekent uw eigen bijdrage achteraf, na afloop van een zorgperiode. Wacht met betalen tot u de rekening heeft. Daar staat precies op hoe u kunt betalen.

Kunt u een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage?

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. De gemeentepolis Azoss vergoedt de eigen bijdrage van Wmo-voorzieningen. En in bijzondere situaties kan de gemeente helpen met bijzondere bijstand. Komt u er niet uit? Bel dan met de afdeling Werk & Inkomen via het centrale telefoonnummer 14 0412. Zij helpen u verder.

Moet u dubbel betalen als u meer voorzieningen krijgt?

Nee, dat hoeft niet. U betaalt nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage, ook als u meer voorzieningen krijgt. De maximale bijdrage is het bedrag dat u maximaal moet betalen per periode van 4 weken. Het CAK berekent dit bedrag met uw inkomen en vermogen.

U hebt een hoog inkomen en veel vermogen. Kunt u dan toch een voorziening krijgen?

Ja. De gemeente helpt u als dat nodig is. Ook als u een hoog inkomen of veel spaargeld heeft. Uw eigen bijdrage is dan vaak wel hoger dan wanneer u een laag inkomen en geen spaargeld heeft.

Ik krijg schuldhulpverlening. Heeft dit invloed op mijn eigen bijdrage?

Ja. Als u schuldhulpverlening krijgt vanuit de gemeente Oss, dan hoeft u tijdens dit traject geen eigen bijdrage te betalen.

Mag u de eigen bijdrage uit uw PGB betalen?

Nee, u mag de eigen bijdrage niet uit uw PGB betalen.

Kunt u in bezwaar gaan tegen de hoogte van de eigen bijdrage?

Ja, u kunt via de website van het CAK in bezwaar gaan tegen het besluit.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over de eigen bijdrage? Op de website van het CAK vindt u veel informatie. U kunt het CAK ook bellen. Het gratis nummer is 0800-1925. Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met uw consulent bij de gemeente, telefoon 14 0412.