Jonge mantelzorgers

Is er bij jou thuis of in je familie iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger.

Soms kun je wel wat hulp gebruiken

Het kan fijn zijn om voor je familielid te zorgen. Maar soms kan het ook wat te veel worden. Gelukkig hoef je er niet alleen voor te staan. Je kunt voor hulp naar je huisarts gaan, op school naar je mentor, decaan of leraar, of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Oss. Zij kijken samen met jou hoe ze je kunnen helpen.

Handige websites voor jonge mantelzorgers

  • Mantelzorg NL is een website met basisinformatie voor (jonge) mantelzorgers
  • kopstoring.nl is voor jongeren met een ouder met psychische problemen of een verslaving.
  • familievan.nl is voor familie van mensen met psychische problemen
  • kankerspoken.nl is voor kinderen en jongeren met een ouder met kanker
  • zorgvoorjeouders.nl is voor jongeren met verschillende culturele achtergronden die zorgen voor hun ouders.
  • kindertelefoon.nl als je met iemand in vertrouwen wilt praten.