Jeugdhulp

Vanwege de coronacrisis bieden medewerkers hun begeleiding nu vaker telefonisch als dat kan.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Lees hier waar u terecht kunt voor hulp en advies over een kind en hoe het dan verder gaat.

Waar kunt u terecht voor hulp en advies over een kind?

Voor hulp en advies over een kind kunt u terecht bij uw huisarts, maatschappelijk werker, school, kinderdagverblijf, Centrum Jeugd en Gezin of consultatiebureau. Hebt u meer hulp of gespecialiseerde hulp nodig? Dan zorgen zij er voor dat uw vraag terecht komt bij het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG).

Let op: Hebt u een vraag over een hulpmiddel of aanpassing voor een kind, bijvoorbeeld een rolstoel, driewielfiets of woningaanpassing? Neem dan contact op met de Toegang Zorg en Welzijn via telefoonnummer 14 0412. Deze voorzieningen vallen niet onder de Jeugdwet maar onder de Wmo.

Wilt u hulp bij het gesprek?

Krijgt u een gesprek over uw kind? En wilt u daar graag ondersteuning bij? Dat kan.
Lees meer over cliëntondersteuning

Welke aanbieders in de regio bieden jeugdhulp?

Op de website jeugdhulpnob.nl vindt u alle aanbieders van jeugdhulp die een contract hebben met de gemeente Oss.

Wilt u hulp voor uw kind met een persoonsgebonden budget?

Hebt u hulp nodig voor uw kind, en wilt u graag een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kunt u met uw vraag alleen terecht bij het BJG. Aan het krijgen van een PGB zijn voorwaarden verbonden. Het BJG bekijkt samen met u of u hieraan voldoet.
Lees meer over PGB voor jeugd

Moet u betalen voor jeugdhulp?

Nee, voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage.

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft?

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft? Of wilt u een nieuwe aanvraag indienen omdat uw indicatie voor jeugdhulp binnenkort afloopt? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin via 088-3742526 of mail naar info@centrumjeugdengezin-maasland.nl. Doe dit liefst zes tot acht weken vóór de einddatum van uw indicatie.

Heeft u of uw kind vragen of klachten over de jeugdhulp?

Maakt uw kind gebruik van jeugdhulp of staat het op de wachtlijst voor hulp? En zijn er vragen of klachten? Dan kunt u gratis een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Lees meer op de website van Zorgbelang Brabant

Bent u niet tevreden?

Heeft de gemeente een besluit genomen en bent u het daar niet mee eens? Of hebt u al zorg of een hulpmiddel maar bent hier niet tevreden over?
Lees meer over wat u kunt doen als u niet tevreden bent

Klik hier om naar de enquête te gaan.