Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Lees hier waar u terecht kunt voor hulp en advies over een kind en hoe het dan verder gaat.

Waar kunt u terecht voor hulp en advies over een kind?

Voor hulp en advies over een kind kunt u terecht bij uw huisarts, maatschappelijk werker, school, kinderdagverblijf, Centrum Jeugd en Gezin Maasland (CJG) of het consultatiebureau. Hebt u meer hulp of gespecialiseerde hulp nodig? Dan bekijkt het CJG samen met u wat de best passende hulp is en ondersteunt om de hulp in te zetten. Lees meer over het CJG

Let op: Hebt u een vraag over een hulpmiddel of aanpassing voor een kind, bijvoorbeeld een rolstoel, driewielfiets of woningaanpassing? Neem dan contact op met de Toegang Zorg en Welzijn via telefoonnummer 14 0412. Deze voorzieningen vallen niet onder de Jeugdwet maar onder de Wmo.

Wilt u hulp bij het gesprek?

Krijgt u een gesprek over uw kind? En wilt u daar graag ondersteuning bij? Dat kan.
Lees meer over cliëntondersteuning

Welke aanbieders in de regio bieden jeugdhulp?

Op de website www.rioz.nl vindt u alle aanbieders van jeugdhulp die een contract hebben met de gemeente Oss.

Wilt u hulp voor uw kind met een persoonsgebonden budget?

Hebt u hulp nodig voor uw kind, en wilt u graag een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met uw vraag terecht bij het CJG. Aan het krijgen van een pgb zijn voorwaarden verbonden. Het CJG bekijkt samen met u of u hieraan voldoet. Lees meer over pgb voor jeugd

Moet u betalen voor jeugdhulp?

Nee, voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage.

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft?

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft? Of wilt u een nieuwe aanvraag indienen omdat uw indicatie voor jeugdhulp binnenkort afloopt? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin Maasland via 088-3742526 of mail naar info@centrumjeugdengezin-maasland.nl. Doe dit liefst zes tot acht weken vóór de einddatum van uw indicatie.

Heeft u of uw kind vragen of klachten over de jeugdhulp?

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan hier terecht voor gratis informatie, advies of ondersteuning. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken of helpen met het indienen van een klacht of bezwaar. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg. Bel gratis 088 – 555 1000 of kijk op de website van Jeugdstem.

Bent u niet tevreden?

Heeft de gemeente een besluit genomen en bent u het daar niet mee eens? Of hebt u al zorg of een hulpmiddel maar bent hier niet tevreden over? Lees wat u kunt doen als u niet tevreden bent.