Niet tevreden over de afdeling Zorg?

Heeft de gemeente een besluit genomen en bent u het daar niet mee eens?

Neem dan eerst telefonisch contact op met uw consulent. Die neemt het besluit met u door. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van de besluitbrief.
Lees meer over bezwaar indienen

Hebt u zorg of een hulpmiddel maar bent niet tevreden?

Neem dan eerst contact op met uw zorgaanbieder of leverancier. Bespreek waarom u niet tevreden bent zodat u samen op zoek kunt naar een oplossing. In veel gevallen lukt dat. Komt u er niet uit met de zorgaanbieder of leverancier? Bel dan met uw consulent van de afdeling Zorg via het centrale nummer 14 0412. Wij helpen u verder.

Hebt u een klacht over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld?

Vindt u dat u door een ambtenaar of bestuurder niet op de juiste manier bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudscommissie. De Ombudscommissie staat los van de gemeente en zorgt dat u antwoord krijgt op uw klacht.
Lees meer over de Ombudscommissie

Hebt u hulp nodig bij bezwaar of klacht indienen?

Bent u niet tevreden en wilt u in bezwaar gaan of een klacht indienen? En hebt u hier hulp bij nodig? Dat kan met onafhankelijke cliƫntondersteuning. Die is onafhankelijk en grats.
Lees meer over cliƫntondersteuning

Raadgever Sociaal Domein

Raadgever Herman Rolfes is er voor inwoners die vragen of klachten hebben of iets missen bij de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet door de gemeente. U kunt bij de raadgever terecht als u er niet uitkomt met uw vaste contactpersoon of als u niet weet waar u moet zijn. Hij kan u de weg wijzen of bijstaan met uw vraag of klacht.

De raadgever Sociaal Domein is onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente. U kunt contact opnemen met Herman Rolfes via het contactformulier Raadgever Sociaal Domein.