Veelgestelde vragen kinderopvang

Wat is het verschil tussen peuteropvang en kinderdagopvang?

Kinderdagopvang is opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar op een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn open van 8.00 tot 18.00 uur. Kinderdagverblijven bieden opvang voor de hele dag.

Peuteropvang is opvang waarbij extra aandacht is voor de ontwikkeling en ontmoeting van kinderen van 2 tot 4 jaar. Het bereidt kinderen voor op de basisschool. Peuteropvang bestaat uit dagdelen. Kinderen kunnen één of meerdere dagdelen per week komen.

Wanneer krijg ik kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?

Gezinnen waarbij allebei de ouders werken en/of een traject naar werk of studie of een inburgeringscursus volgen, krijgen Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Hoeveel u per uur terugkrijgt, is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen. Kinderopvangtoeslag moet u zelf aanvragen.

Ik krijg geen kinderopvangtoeslag, maar ik wil wel dat mijn kind naar de peuteropvang gaat. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. Dit is 8 uur per week. U kunt zelf een locatie kiezen waar ze gesubsidieerde peuteropvang aanbieden.

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat kinderen goed voorbereid naar school gaan. Daarom hebben wij gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Per 1 januari 2021 betaalt u hiervoor een ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De kinderopvanglocatie regelt dat verder met u.