Kinderopvang in de gemeente Oss

Er zijn verschillende soorten kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of die na school opgevangen moeten worden.

Kinderdagverblijf

Kinderen van zes weken tot vier jaar kunnen naar een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn open van 08.00 tot 18.00 uur en bieden opvang voor de hele dag. Sommige kinderdagverblijven hebben ruimere openingstijden en de mogelijkheid voor halve dagopvang.

Peuteropvang

Peuteropvang is gericht op opvang, ontmoeting en ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 4 jaar en bereidt kinderen voor op de basisschool. Kinderen kunnen één of meerdere dagdelen per week naar de peuteropvang.

Extra hulp bij taal voor peuters en kleuters

Kinderen die risico op een taalachterstand hebben, kunnen daar extra hulp bij krijgen. Dit heet Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE wordt aangeboden op verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente Oss. U hebt toestemming (dit heet een VVE-indicatie) nodig van het consultatiebureau.
Lees meer over Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is mogelijk voor baby's, peuters en basisschoolkinderen. Een gastouder kan kinderen in de eigen woning of in de woning van de kinderen opvangen. U vindt een gastouder via een gastouderbureau. Het gastouderbureau selecteert gastouders op basis van geschiktheid en controleert of de opvang veilig en hygiënisch is.

Buitenschoolse opvang

Bij buitenschoolse opvang worden schoolgaande kinderen voor en/of na school opgevangen. Ook tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk. Scholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. In de meeste gevallen laten ze dat organiseren door organisaties voor buitenschoolse opvang.

Overblijven/tussenschoolse opvang

Bij vrijwel alle scholen kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor overblijven. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad.

Waar kunt u terecht?

Ga voor een overzicht van de geregistreerde organisaties in de gemeente Oss naar het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Een overzicht van de VVE-locaties vindt u via de pagina over Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Aanmelden

Als ouder regelt u de opvang zelf rechtstreeks met bijvoorbeeld het kinderdagverblijf, de peuteropvangorganisatie of de gastouder.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kunt u niet zelf regelen. Daarvoor heeft u een VVE-indicatie nodig van het consultatiebureau.

Vergoedingen

In veel gevallen kunt u een bijdrage krijgen in de kosten voor kinderopvang. Bijvoorbeeld via de Belastingdienst of de gemeente. Lees meer over betalen van kinderopvang.

Wat doet de gemeente?

De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over kinderopvang. Komt u er niet uit? Bel dan de gemeente via telefoonnummer 14 0412.