NT2: Nederlandse taallessen voor kinderen

Kinderen die thuis een andere taal spreken, verdienen evenveel kansen in het onderwijs. Het goed leren van de Nederlands taal is dan heel belangrijk. Daarvoor is het NT2 onderwijs.

Wat is NT2?

NT2 betekent ‘Nederlands als tweede taal’. NT2-lessen zijn bedoeld voor kinderen die thuis een andere taal spreken. De lessen besteden veel aandacht aan taal maar bieden ook hulp bij andere vakken of bij andere vragen van het kind (bv. de sociaal-emotionele ontwikkeling).

Voor wie?

NT2-onderwijs is voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar die nog geen Nederlands spreken. Daarnaast geldt:
- kinderen in de basisschoolleeftijd wonen korter dan 1 jaar in Nederland
- kinderen op de middelbare school wonen korter dan 2 jaar in Nederland

Waar?

Locaties basisscholen

In Oss is het NT2 onderwijs voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar op:

- Kindcentrum Sterrebos, Verdistraat 79, 5343 VC Oss
- Basisschool IKC Regenboog, Lijsterlaan 2, 5348 HL Oss
- Basisschool Pius X, Wilhelminalaan 20, 5342 GH Oss

Voor de dorpen van de gemeente Oss is er de Mobiele Brigade. Daarbij komen er extra leerkrachten van de Mobiele Brigade naar de school in het dorp om de taallessen te geven.

Locatie middelbare school

Leerlingen vanaf 12 tot en met 14 jaar kunnen naar de Internationale Schakelklas (ISK) van Het Hooghuis ZuidWest, gebouw Zuid in Oss.

Aanmelden

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar

Neem contact op met Kindcentrum Sterrebos en vraag naar de contactpersoon voor nieuwe aanmeldingen NT2-taalklassen. Het telefoonnummer 0412-631368.

Voor kinderen vanaf 12 jaar

Neem contact op via het mailadres isk@hethooghuis.nl of bel met telefoonnummer 0412-224160.