Voor- en Vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters

Alle kinderen verdienen een goede start en een stevige basis voor later. Daar hoort ook een goede taalontwikkeling bij. Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) kan daarbij helpen. Op deze pagina leest u hoe.

Wat is Voor- en Vroegschoolse educatie?

VVE is een opvang waar peuters en kleuters met een risico op taalachterstand op een speelse manier geholpen worden bij hun taalontwikkeling. Nog voordat de basisschool begint. Kinderen doen daar leuke taalactiviteiten en spelletjes met thema’s zoals dieren, seizoenen en nog veel meer. Als uw kind vier jaar wordt, is er een overdracht naar de basisschool. Op deze manier sluit de basisschool goed aan bij de ontwikkeling van uw kind.

Hoe kan uw kind meedoen?

Het consultatiebureau adviseert u om uw kind aan te melden als hij of zij een risico op een taalachterstand heeft. We noemen dat een VVE-indicatie. U meldt uw kind daarna zelf aan bij een peuter- of kinderopvang.Het is belangrijk dat uw kind vier dagdelen per week (16 uur) naar de VVE gaat.

Organisaties die VVE bieden

Wat kost VVE?

Als u uw kind aanmeldt bij de opvanglocatie, krijgt u informatie over de ouderbijdrage.

Ouders helpen mee!

U helpt ook mee met het programma van de VVE. Bijvoorbeeld door:

  • naar informatiebijeenkomsten voor ouders te komen
  • mee te doen aan verschillende activiteiten op de opvang
  • thuis oefeningen te doen met uw kind. De Leesexpeditie van ONS welzijn en een (gratis) lidmaatschap van de bibliotheek en activiteiten die zij organiseren kunnen daarbij helpen
  • te overleggen over de ontwikkelingen van uw kind met de leidsters

Folders in verschillende talen

Er zijn folders over VVE beschikbaar in vijf verschillende talen: Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Pools. U kunt de folder(s) aanvragen bij Alice Gerrits via A.Gerrits@oss.nl. De Nederlandse en Engelse versie kunt u ook zelf downloaden via deze pagina.

Vragen?

Voor informatie over VVE kunt u terecht bij de peuter- of kinderopvang van uw keus. Of bekijk de veelgestelde vragen VVE. Komt u er zelf niet uit? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0412.