Rolstoel (Wmo)

Kunt u niet goed lopen? Dan kan een rolstoel een oplossing zijn. Er zijn verschillende soorten rolstoelen. Bijvoorbeeld een handbewogen rolstoel, elektrische rolstoel en sportrolstoel.

Hebt u een rolstoel nodig?

U kunt een rolstoel lenen bij Vegro of Medipoint. Dit is de eerste zes maanden gratis.

Hebt u na de leenperiode nog een rolstoel nodig? Bel ons dan voor een rolstoel vanuit de Wmo. Het telefoonnummer is 14 0412. Wij zijn bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur. Doe dit ongeveer zes tot acht weken voordat u de geleende rolstoel terug moet brengen.

Wat moet u zelf betalen als u een rolstoel krijgt?

Voor een rolstoel vanuit de Wmo hoeft u niet te betalen.

Welke rolstoel krijgt u vanuit de Wmo?

U krijgt een rolstoel in bruikleen van één van de leveranciers waarmee de gemeente een contract heeft. Dit zijn Medipoint en Kersten. De leverancier zorgt voor een rolstoel die goed bij u past. De rolstoel is verzekerd.

Wilt u de rolstoel liever zelf kopen?

Krijgt u een rolstoel vanuit de Wmo? En wilt u die graag zelf kopen? Bespreek dan met uw consulent of een persoonsgebonden budget (pgb) voor u mogelijk is. Aan een pgb zijn altijd voorwaarden verbonden.
Lees meer over het pgb

Is uw rolstoel kapot?

Bel voor reparaties en schade rechtstreeks met uw leverancier Medipoint of bij Kersten (kijk bij vestiging Roermond). Onderhoud en reparaties zijn gratis.

Hebt u een sportrolstoel nodig?

Of een ander sporthulpmiddel? Via Uniek Sporten krijgt u advies en kunt u sporthulpmiddelen uitproberen. Op de website vindt u ook een overzicht van het aangepaste sportaanbod in de regio. Hebt u een geschikte sport en een geschikt sporthulpmiddel gevonden? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0412. We bespreken dan met u wat er via de Wmo mogelijk is.