Scootmobiel (Wmo)

Een scootmobiel (of scootermobiel) is een elektrische scooter met drie of meer wielen. Het is een hulpmiddel voor mensen die minder mobiel zijn.

De gemeente kan een scootmobiel vanuit de Wmo verstrekken om mensen te helpen zelfstandig te blijven buitenshuis.

Wilt u een scootmobiel aanvragen bij de gemeente?

Bel dan met de Toegang Zorg en Welzijn via het centrale nummer 14 0412. Een consulent bespreekt met u wat er mogelijk is.
Lees meer over onze werkwijze.

LET OP: De hulpmiddelen van de Wmo zijn voor mensen met blijvende beperkingen. Hebt u een hulpmiddel korter dan zes maanden nodig? Dan kunt u terecht bij thuiszorgwinkels, bijvoorbeeld bij Medipoint. U betaalt een huurprijs voor een scootermobiel.

Wat moet u zelf betalen voor een scootmobiel?

Een scootermobiel is een voorziening vanuit de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie.
Lees meer over de eigen bijdrage

Welke scootmobiel krijgt u vanuit de Wmo?

U krijgt een hulpmiddel in bruikleen van een leverancier waarmee de gemeente een contract heeft. U kunt kiezen uit Medipoint of Hulpmiddelencentrum. De leverancier zorgt voor een scootmobiel die goed bij u past. De scootmobiel is verzekerd.

Wilt u een persoonsgebonden budget (PGB)?

Wilt u de scootmobiel graag zelf kopen? Bespreek dan met uw consulent of een persoonsgebonden budget (PGB) voor u mogelijk is. Aan een PGB zijn altijd voorwaarden verbonden.
Lees meer over het PGB

Er is iets met uw scootmobiel, wat nu?

Bel voor reparaties en schade rechtstreeks met uw leverancier. Onderhoud en reparaties zijn voor u gratis.