Scootmobiel (Wmo)

Een scootmobiel (of scootermobiel) is een elektrische scooter met drie of meer wielen. Het is een hulpmiddel voor mensen die minder mobiel zijn en daardoor een probleem hebben met het vervoer.

De gemeente kan een scootmobiel vanuit de Wmo verstrekken om mensen te helpen zelfstandig te blijven buitenshuis.

Hebt u een scootmobiel nodig?

Hebt u de scootmobiel korter dan zes maanden nodig? Dan kunt u terecht bij sommige thuiszorgwinkels, bijvoorbeeld bij Medicura. U betaalt een huurprijs voor een scootermobiel.

Hebt u de scootmobiel blijvend nodig? En lukt het u niet om er zelf een aan te schaffen? Bel dan met de Toegang Zorg en Welzijn via het centrale nummer 14 0412 (bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur). Een consulent bespreekt met u wat er mogelijk is. Lees meer over onze werkwijze.

Wat moet u zelf betalen voor een scootmobiel?

Een scootmobiel is een voorziening vanuit de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage Wmo.

Welke scootmobiel krijgt u vanuit de Wmo?

U krijgt een hulpmiddel in bruikleen van één van de leveranciers waarmee de gemeente een contract heeft. Dit zijn Medipoint en Kersten. De leverancier zorgt voor een scootmobiel die goed bij u past. De scootmobiel is verzekerd.

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb)?

Krijgt u een scootmobiel vanuit de Wmo, maar wilt u liever geen hulpmiddel via de leverancier van de gemeente? Bespreek dan met uw consulent of een persoonsgebonden budget (pgb) voor u mogelijk is, waarmee u de scootmobiel zelf kunt kopen. Aan een pgb zijn altijd voorwaarden verbonden. Lees meer over het pgb.

Er is iets met uw scootmobiel, wat nu?

Bel voor reparaties en schade rechtstreeks met uw leverancier Medipoint of bij Kersten (kijk bij vestiging Roermond). Onderhoud en reparaties zijn voor u gratis.