Sociaal Team

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Heeft u een vraag over zorg, welzijn, wonen of financiën dat u niet alleen kunt oplossen? U kunt met deze vragen of problemen dichtbij huis terecht. Het Sociaal Team in uw eigen dorp of wijk zoekt samen met u naar een oplossing.

Hoe bereikt u het Sociaal Team?

Neem contact op met de Toegang Zorg en Welzijn of bezoek een spreekuur bij u in de buurt.

Met welke vragen kunt u terecht bij een Sociaal Team?

- Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in huis nodig. Hoe regel ik dat?
- Ik heb schulden. Hoe pak ik dat aan?
- Ik zit niet lekker in mijn vel en wil daar graag met iemand over praten.
- De zorg voor mijn dementerende man wordt zwaarder. Wie kan mij helpen?
- Ik zit thuis en wil best vrijwilligerswerk doen. Wie kan mij de weg wijzen?
- Ik ben mantelzorger en red het niet meer alleen. Waar kan ik terecht voor hulp?

Wie zitten er in een Sociaal Team?

De gemeente Oss heeft inmiddels vijf Sociale Teams, verdeeld over de wijken en dorpen. In een Sociaal Team werken mensen met een verschillende achtergrond. Zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk en ouderenadviseurs. Ook een wijkverpleegkundige en een Wmo-consulent maken deel uit van het team.

Hoe werkt een Sociaal Team?

Een medewerker gaat met u in gesprek, zodat uw vraag duidelijk wordt. Vervolgens maakt u samen een plan. De medewerker denkt mee over praktische oplossingen, die bij u passen. Welke mensen in uw omgeving kunnen u met bepaalde zaken bijstaan? Wat kunt u zelf doen in de wijk of voor buurtgenoten? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk waarbij u aan kunt sluiten?

Wanneer blijkt dat u professionele hulp of hulpmiddelen nodig heeft, dan helpen ze u bij de aanvraag daarvan. Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team uw vaste contactpersoon.

Het Sociaal Team werkt samen met onder andere de Basisteams Jeugd en Gezin, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, politie en gemeente.

Waar kunt u terecht met vragen over uw kind?

Hebt u vragen over een kind? Neem dan contact op met het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). Het telefoonnummer is 088-3742526.
Lees meer over jeugdhulp.