Sociaal Team (ST)

Heeft u een vraag over zorg, welzijn, wonen of financiën die u niet alleen kunt oplossen? U kunt met deze vragen of problemen dichtbij huis terecht. Het Sociaal Team (ST) in uw eigen dorp of wijk zoekt samen met u naar een oplossing.

Hoe bereikt u het Sociaal Team?

Neem contact op met de Toegang Zorg en Welzijn of bezoek een spreekuur bij u in de buurt.

Met welke vragen kunt u terecht bij een Sociaal Team?

- Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in huis nodig. Hoe regel ik dat?
- Ik heb schulden. Hoe pak ik dat aan?
- Ik zit niet lekker in mijn vel en wil daar graag met iemand over praten.
- De zorg voor mijn dementerende man wordt zwaarder. Wie kan mij helpen?
- Ik zit thuis en wil best vrijwilligerswerk doen. Wie kan mij de weg wijzen?
- Ik ben mantelzorger en red het niet meer alleen. Waar kan ik terecht voor hulp?
- Ik ben zwanger en moet van alles regelen maar kom er niet aan toe.
- Ik heb net een kindje en loop over, het wordt me teveel. Wat kan ik doen?

Wie zitten er in een Sociaal Team?

De gemeente Oss heeft zes Sociale Teams, verdeeld over de wijken en dorpen. In een Sociaal Team werken mensen met een verschillende achtergrond. Zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk en ouderenadviseurs. Ook een wijkverpleegkundige, jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin en consulenten Wmo, Werk en Inkomen en Schuldhulpverlening maken deel uit van het team.

Wat kunt u van het Sociaal Team verwachten?

Het Sociaal Team is er voor vragen over zorg, welzijn, wonen of geldzaken. Een medewerker uit het team helpt u op weg, bijvoorbeeld door informatie of ondersteuning te geven bij het versterken van uw eigen mogelijkheden. Het Sociaal Team kan u ook ondersteunen bij het ontwikkelen van uw eigen sociale netwerk en de weg wijzen naar passende hulp of vrijwilligerswerk. Of psychosociale hulp bieden bij allerlei levensvragen en psychische problemen, zoals rouw, relatieproblemen, omgaan met ziekte of ouder worden, eenzaamheid, geldproblemen, huiselijk geweld of problemen op het werk. Is het zo dat een andere organisatie u beter kan helpen? Dan verwijzen zij u door.

Het Sociaal Team werkt samen met onder andere huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, politie en gemeente.

Hoe werkt het?

Een medewerker gaat met u in gesprek, zodat uw vraag duidelijk wordt. Vervolgens maakt u samen een plan. De medewerker denkt mee over praktische oplossingen, die bij u passen. Welke mensen in uw omgeving kunnen u met bepaalde zaken bijstaan? Wat kunt u zelf doen in de wijk of voor buurtgenoten? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk waarbij u aan kunt sluiten?

Wanneer blijkt dat u professionele hulp of hulpmiddelen nodig heeft, dan helpen ze u bij de aanvraag daarvan. Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team uw vaste contactpersoon.

Waar kunt u terecht met vragen over uw kind?

Hebt u vragen over een kind? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin Maasland (CJG). Het telefoonnummer is 088-3742526.
Lees meer over jeugdhulp.