Sociaal Team (ST)

Hebt u een vraag over zorg, welzijn, wonen of geldzaken? En kunt u die niet alleen of met mensen uit uw netwerk oplossen? U kunt met deze vragen of problemen dichtbij huis terecht. Maak een afspraak met het Sociaal Team (ST) in uw eigen dorp of wijk. Of bezoek het spreekuur. Samen zoeken jullie naar een oplossing.

Hoe bereikt u het Sociaal Team?

Neem contact op met de Toegang Zorg en Welzijn of bezoek een spreekuur bij u in de buurt.

Met welke vragen kunt u terecht bij een Sociaal Team?

- Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in huis nodig. Hoe regel ik dat?
- Ik heb schulden. Hoe pak ik dat aan?
- Ik zit niet lekker in mijn vel en wil daar graag met iemand over praten.
- De zorg voor mijn dementerende man wordt zwaarder. Wie kan mij helpen?
- Ik zit thuis en wil best vrijwilligerswerk doen. Wie kan mij de weg wijzen?
- Ik ben mantelzorger en red het niet meer alleen. Waar kan ik terecht voor hulp?
- Ik ben zwanger en moet van alles regelen maar kom er niet aan toe.
- Ik heb net een kindje en loop over, het wordt me teveel. Wat kan ik doen?

Wie zitten er in een Sociaal Team?

De gemeente Oss heeft zes Sociale Teams, verdeeld over de wijken en dorpen. In een Sociaal Team werken mensen met een verschillende achtergrond. Zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk en ouderenadviseurs. Ook een wijkverpleegkundige, jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin en consulenten Wmo, Werk en Inkomen en Schuldhulpverlening maken deel uit van het team. Het Sociaal Team werkt samen met onder andere huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, politie en gemeente.

Hoe werkt het?

Om uw vraag duidelijk te krijgen stelt een medewerker u drie vragen: Wat wilt u? Wat kunt u? Wat heeft u nodig? Hij of zij denkt met u mee over praktische oplossingen en geeft u informatie of tips. Is er meer nodig? Dan maken jullie samen een plan. Welke mensen in uw omgeving kunnen u helpen? Wat kunt u zelf doen in de wijk of voor buurtgenoten? Is er professionele hulp of zijn er hulpmiddelen nodig? Dan helpt de medewerker u bij de aanvraag daarvan. Heeft u een langere periode hulp nodig? Dan is één van de leden van het Sociaal Team uw vaste contactpersoon.

Waar kunt u terecht met vragen over uw kind?

Hebt u vragen over een kind? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin Maasland (CJG). Het telefoonnummer is 088-3742526.
Lees meer over Jeugdhulp.