Woonvoorziening (Wmo)

Een woonvoorziening kan een hulpmiddel zijn voor de woning, zoals een toiletstoel of een tillift. Of een vaste aanpassing, zoals een verbouwing van de douche of een traplift.

Een woonvoorziening vanuit de Wmo is voor mensen die door een beperking een probleem hebben in de woning, en geen mogelijkheden om het zelf op te lossen.

Hebt u een woonvoorziening nodig?

Hebt u een hulpmiddel nodig voor uw huis? Kijk dan eerst eens bij een thuiszorgwinkel of u het kunt lenen. Lenen is de eerste zes maanden vaak gratis. Voorbeelden van thuiszorgwinkels zijn Vegro of Medipoint.

Hebt u een bouwkundige aanpassing nodig? In geval van een koopwoning kan de Blijverslening of de Verzilverlening interessant zijn.

Hebt u het hulpmiddel na de leenperiode nog nodig? Of lukt het niet om een bouwkundige aanpassing zelf te regelen? Bel dan met de Toegang Zorg en Welzijn via het centrale nummer 14 0412. Een consulent bespreekt met u wat er mogelijk is. Lees meer over de werkwijze.

Wat moet u zelf betalen voor een woonvoorziening via de Wmo?

U betaalt vaak een eigen bijdrage Wmo.

Welke woonvoorziening krijgt u via de Wmo?

Een woonvoorziening vanuit de Wmo noemen we een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de voorziening is aangepast op uw situatie.

Een hulpmiddel als een traplift krijgt u meestal in bruikleen van de leverancier van de gemeente. Gaat het om een vaste aanpassing, zoals een verbouwing? Dan vragen wij de woningeigenaar (dat bent u zelf of een verhuurder) meestal om één of meer offertes aan te leveren.

Wilt u de woonvoorziening graag zelf kopen?

Krijgt u een woonvoorziening vanuit de Wmo, en wilt u dit graag zelf regelen en kopen? Bespreek dan met uw consulent of een persoonsgebonden budget (pgb) voor u mogelijk is. Aan een pgb zijn altijd voorwaarden verbonden.
Lees meer over pgb