Woonvoorziening (Wmo)

Een woonvoorziening kan een hulpmiddel zijn voor de woning, zoals een toiletstoel. Of een vaste aanpassing, zoals een verbouwing van de douche of een traplift.

Een woonvoorziening vanuit de Wmo is voor mensen die door een beperking een probleem hebben in de woning, en geen mogelijkheden om het zelf op te lossen.

Wilt u een woonvoorziening aanvragen?

  • Hebt u de voorziening korter dan zes maanden nodig? Neem dan contact op met een uitleenpunt, bijvoorbeeld Vegro of Medipoint.
  • Hebt u de voorziening langer dan zes maanden nodig? Bel ons dan op telefoonnummer 14 0412.

Wat moet u zelf betalen voor een woonvoorziening?

U betaalt vaak een eigen bijdrage

Welke woonvoorziening krijgt u?

Een woonvoorziening vanuit de Wmo noemen we een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de voorziening is aangepast op uw situatie.

Een hulpmiddel als een traplift krijgt u meestal in bruikleen van de leverancier van de gemeente. Gaat het om een nagelvaste aanpassing? Dan vragen wij de woningeigenaar (dat bent u zelf of een verhuurder) meestal om één of meer offertes aan te leveren.

Wilt u een persoonsgebonden budget (PGB)?

Wilt u de woonvoorziening graag zelf kopen? Bespreek dan met uw consulent of een persoonsgebonden budget (PGB) voor u mogelijk is. Aan een PGB zijn altijd voorwaarden verbonden.
Lees meer over PGB

Is een woonvoorziening van de Wmo niet mogelijk?

Hebt u een koopwoning en wilt u die levensloopbestendig aanpassen? En is een woonvoorziening vanuit de Wmo niet mogelijk? Dan kan de Blijverslening een oplossing voor u zijn. Met de Blijverslening leent u geld tegen gunstige voorwaarden en een gunstige rente. Het is bedoeld voor (preventieve) aanpassingen die ervoor zorgen dat u langer zelfstandig in uw eigen huis kunt blijven wonen.
Lees meer over de Blijverslening