8.2 Duurzame energie en CO2-reductie

Coalitieakkoord Oss: ' In 2050 zijn we als gemeente energieneutraal, 49% CO2 emissiereductie in 2030 door onder andere energiebesparing tussen 2017 en 2023’.

Vanuit het Rijk wordt aangestuurd op 100% zero-emissie bouwverkeer en mobiele werktuigen in 2030, waarbij CO2-reductie ook een belangrijk doel binnen de infra is.

Voordelen van elektrische en hybride mobiele werktuigen:

  • 50-85% lagere CO2 uitstoot bij vol-elektrisch in vergelijking met fossiele varianten
  • 20-30% CO2-reductie bij hybride bouwmachines
  • Schonere lucht en minder geluidsoverlast

CO2-reductie: Hoe?

Het materialengebruik in de infra draagt zo’n 67% bij aan de CO2-uitstoot in de grond-, water- en wegenbouw, het loont dus om ons materialengebruik te verduurzamen. Bekijk hier een overzicht van duurzame verhardingsmaterialen (dit overzicht is breder dan circulaire economie).

Elektrisch of hybride materieel

  • Een actueel overzicht van het aanbod van elektrische en hybride mobiele machines
  • Maatwerk is cruciaal: het passende (hybride of elektrische) materieel voor het werk
  • Voor efficiënter brandstofgebruik: voorschrijven certificaat Het Nieuwe Draaien
  • Voor een duurzamere bedrijfsvoering: toepassen van de CO2-Prestatieladder