8. Duurzaamheid

Duurzaamheid: focus

Naar aanleiding van de het Osse Coalitieakkoord “Samen duurzaam vooruit” zijn er drie focusonderwerpen:


Daarnaast heeft gemeente Oss ook de Green Deal Duurzaam GWW, Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkoop en het Grondstoffenakkoord ondertekend.

Samenwerking met ketenpartijen

Om te verduurzamen is samenwerking met de ketenpartners essentieel. Een van de manieren om deze samenwerking te realiseren is het bouwteam.

Voordelen:
- Combinatie duurzame en civieltechnische kennis aannemer en opdrachtgever
- Openheid, over geld en risico’s
- Vroeg in het proces duurzaamheid via de keten aanpakken

Overweeg of een project geschikt is voor een bouwteam.

Ambitieweb

Het Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken.

Circulair aanbesteden: Rapid Circular Contracting

Een andere manier om in te zetten op (keten-)samenwerking om duurzaamheid te realiseren is de RCC-methode. Hier een praktijkervaring van gemeente Nijmegen.