Dorpshart Geffen

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Al een aantal jaren hoort Geffen bij de gemeente Oss. Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein zijn functie heeft verloren. Graag willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis en het dorpsplein. Het Dorpsplein nemen we in de planontwikkeling mee. Gemeente Oss wil samen met de inwoners van Geffen het dorpshart van Geffen verbeteren. Zij hebben hiervoor een plan gemaakt.

Projectgroep

Vanuit de gemeente Oss is een projectgroep voor Dorpshart Geffen opgestart. Anne Zaadnoordijk is de projectleider vanuit de gemeente. Het ontwerp is gemaakt en begeleid door het ontwerpbureau LOS- Stad om land uit Vught. Gemeente Oss en Dorpsraad Geffen werken voor het ontwikkelen van het plan nauw samen. Meer informatie over de herindeling, de voorzieningenkaart en coalitieakkoord 2019-2022.

Ontwikkelen doen we samen

Om te weten wat er voor ideeën en wensen er leven, zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden en omwonenden. Verder zijn er drie dorpsgesprekken geweest. Iedereen was hier van harte welkom om mee te denken en mee te praten. Het was ook mogelijk om wensen en ideeën achter te laten op een interactieve website. Alle ideeën, wensen en aanbevelingen voor de toekomst zijn verwerkt in een plan. Dit plan heet het ontwikkelperspectief. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oss het ontwikkelperspectief vastgesteld.

Vervolgfase

In januari 2020 zijn we de vervolgfase gestart. We starten met de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Geffen. Dit doen we door middel van een prijsvraag. De koper herontwikkelt het voormalig gemeentehuis. Als het definitieve plan klaar is, passen we het bestemmingsplan aan. Ook verlenen we de vergunning voor de her/verbouw. Pas als de bouw klaar is, starten we met de herinrichting van het Dorpsplein.

Document

Prijsvraag

De gemeente Oss heeft vier partijen geslecteerd in de voorselectie. Deze partijen mogen deelnemen aan de prijsvraag. In de gunningsleidraad staat waarop de gemeente Oss selecteert. Aan de geselecteerde partij verkoopt de gemeente Oss het voormalig gemeentehuis in Geffen.

Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk

Het winnende ontwerp voor voormalig gemeentehuis Maasdonk is bekend: Het Raadhuys van Van Wanrooij projectontwikkeling. Op 10 juni koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij nam de commissie de mening van de inwoners van Geffen over vier ontwerpen mee. Op 30 juni heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen.

Foto Raadhuys

Zorgvuldig ontwerp, passend in Geffen

De beoordelingscommissie ziet in het Raadhuys van Van Wanrooij een mooi en passend ontwerp voor de locatie van het voormalig gemeentehuis:
- In Blok A komt een markant midden gebouw. Het ontwerp is van alle zijden zorgvuldig ontworpen. Het heeft een statige uitstraling en een dorps karakter.
- De positie en hoogte van de huurwoningen in Blok B maken de doorgang naar de Raadhuisstraat luchtig. De verspringing van de eerste panden versterkt dit.
- De commerciële ruimte in Blok A brengt levendigheid op het plein. Net als de positie van de voordeuren van Blok B aan het Dorpsplein.
- Het ontwerp is één geheel. Met zorgvuldige dorpse architectuur en goede detaillering.

Samenwerking

We bieden Van Wanrooij een samenwerkingsovereenkomst aan. Van Wanrooij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken. Zodra het ontwerp definitief is, krijgt Van Wanrooij een koopovereenkomst aangeboden. Ook starten we dan de bestemmingsplanprocedure. Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw in de tweede helft van 2021.

Ontwikkelperspectief

Geffenaren mochten hun mening geven over de vier ontwerpen. Daarin mochten de vier partijen suggesties doen voor het openbaar gebied. Ook Van Wanrooij heeft hier gebruik van gemaakt. Meerdere inwoners kwamen met opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Deze opmerkingen nemen we mee in de uitwerking van het definitieve plan voor het Dorpsplein. Het ontwikkelperspectief blijft ons uitgangspunt. Als het definitieve ontwerp van de gebouwen klaar is, dan gaan we aan de slag met de uitwerking van het Dorpsplein.

Documenten

Bijlage 9 Asbest inventarisatie
Als u dit rapport wilt hebben mail dan naar a.zaadnoordijk@oss.nl

Tekening Dorpshart Geffen Tekening Dorpshart Geffen

Vragen?

Neem contact op met mevr. A. Zaadnoordijk via telefoonnummer 14 0412 of mail naar a.zaadnoordijk@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.