Dorpshart Geffen

Al een aantal jaren hoort Geffen bij de gemeente Oss. Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein van Geffen zijn functie hadheeft verloren. In 2019 werd een ontwikkelperspectief gemaakt. Deze is daarna verder uitgewerkt. In 2023 voeren we de gemaakte plannen uit.

Start in 2019: maken ontwikkelperspectief

Om te weten wat er voor ideeën en wensen er leefden, zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden en omwonenden. Verder zijn er drie dorpsgesprekken geweest. Het was ook mogelijk om wensen en ideeën achter te laten op een interactieve website. Alle ideeën, wensen en aanbevelingen voor de toekomst zijn verwerkt in een plan. Dit plan heet het ontwikkelperspectief. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oss het ontwikkelperspectief vastgesteld.

Ontwikkelperspectief

Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen

Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk

In de eerste helft van 2020 was er een prijsvraag voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis. Het winnende ontwerp is: Het Raadhuys van Van Wanrooij projectontwikkeling. Op 10 juni 2020 koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij nam de commissie de mening van de inwoners van Geffen over vier ontwerpen mee. Op 30 juni 2020 heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen.

Definitief ontwerp plan Raadhuys

Het plan Raadhuys was nog een voorlopig ontwerp. Op dat voorlopig ontwerp zijn reacties vanuit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit binnengekomen. Deze reacties heeft Van Wanrooij gebruikt om het ontwerp nog beter te maken. Het definitief ontwerp ziet er nu als volgt uit:

Ontwerp Raadhuys

Meer informatie over plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Bestemmingsplan

Voordat we het plan Raadhuys kunnen uitvoeren, moesten we het bestemmingsplan aanpassen. Het bestemmingsplan werd onherroepelijk voorjaar 2022. In het najaar van 2022 werd de omgevingsvergunning onherroepelijk en werd het voormalig gemeentehuis gesloopt.

Herinrichting Dorpsplein Geffen

In 2019 maakten we het ontwikkelperspectief. Dit ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis en de herinrichting van het Dorpsplein.

Concept ontwerp herinrichting

Begin 2022 werkten we het concept ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein verder uit. Hiervoor gebruikten we het ontwikkelperspectief als basis. Verder verzamelden we informatie over nieuwe ontwikkelingen aan het Dorpsplein. We onderzochten de rij-routes van de auto’s en het aantal parkeerplaatsen. Ook spraken we met belanghebbenden. Alle ontvangen informatie is verwerkt in een conceptontwerp. Het concept ontwerp is daarna gepresenteerd aan de Geffenaren in november 2021.

Definitief ontwerp herinrichting

Op het conceptontwerp hebben we nog een aantal reacties ontvangen. Met behulp van de laatste reacties is het conceptontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp (Nieuw conceptontwerp) hebben we toegelicht op de openbare dorpsraadsvergadering op 21 februari 2022. Het ontwerp is nu op hoofdlijnen klaar.

conceptontwerp

Uitgewerkt definitief ontwerp herinrichting

Het definitief ontwerp is nu tot in detail uitgewerkt. Op 16 oktober 2023 lieten wij het uitgewerkte plan zien. Hieronder kunt u het uitgewerkt definitief ontwerp bekijken:

Hoe gaat het verder?

2023 staat in het teken van de bouw en uitvoering van Plan Raadhuys. Zodra de bouw klaar is, starten we met de herinrichting van het Dorpsplein. We verwachten eind 2023 te kunnen starten rondom de nieuwe panden. In het voorjaar zullen we dan de rest van het Dorpsplein opnieuw inrichten. We verwachten het derde kwartaal 2024 klaar te zijn.

Vragen, opmerkingen en antwoorden

Tijdens de inloopavond van 26 oktober 2023 hebben inwoners vragen en opmerkingen gemaakt. De gemeente geeft antwoorden op de vragen en opmerkingen.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via a.zaadnoordijk@oss.nl
Voor vragen over het plan Raadhuys neem contact op met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij via:
laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl