Nieuw Zevenbergen

De Stichting Nieuw Zevenbergen (SNZ) exploiteert vlak bij knooppunt Paalgraven het Sportpark Nieuw Zevenbergen. Het sportpark is een van de weinige terreinen in Brabant waar lawaaisport nog is toegestaan. De SNZ pacht het sportpark van de gemeente Oss. Het sportpark heeft drie gebruikers: de Berghemse Scherpschuttersvereniging, Circuit Park Berghem en de Stichting Regionale Motorsport Verenigingen Berghem.
In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Oss – 2010’ heeft het sportpark een sportbestemming, waarbinnen motorcross, karting, schietsport en ook ondersteunende voorzieningen zoals horeca zijn toegestaan.
De SNZ heeft plannen om het sportpark te herontwikkelen en te professionaliseren tot het ‘circuit van de toekomst’. Deze plannen staan in een ‘Masterplan’. Het sportpark wordt een plek waar sporters en publiek graag naartoe komen. Sportieve prestaties zijn er gebaseerd op goede faciliteiten en moderne sportbeoefening die rekening houdt met de omgeving. De gemeenteraad heeft hieraan in oktober 2013 onder voorwaarden medewerking toegezegd.

Overige documenten

Wijzigen omgevingsplan

De gemeente gaat het omgevingsplan aanpassen om de activiteiten op het circuit ruimtelijk goed in te passen. De gemeenten Bernheze en Maashorst moeten daardoor ook hun omgevingsplannen aanpassen, omdat een deel van de geluidszone rondom Nieuw Zevenbergen over het grondgebied van deze gemeenten ligt.
In 2017 is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. De informatie die destijds is opgehaald en de reacties die daarop zijn gegeven worden in de voorbereiding van de wijziging van het omgevingsplan meegenomen.
Voor het wijzigen van het omgevingsplan worden de benodigde onderzoeken, waaronder geluidsonderzoek, geactualiseerd en waar nodig onderzoeken uitgevoerd. In de periode na 2017 is veel beleid gewijzigd en daar zal met het wijzigen van het omgevingsplan rekening mee gehouden moeten worden.
Het is de bedoeling om in 2024/2025 tot een ontwerp wijziging van het omgevingsplan te komen, waarna de gemeenten die ter visie kunnen leggen. Iedereen kan daar dan op reageren. Dit publiceren de gemeenten in hun plaatselijke huis-aan-huis-blad.

Organisatie

Aan dit project werken samen:

  • SNZ en de gebruikers van het sportpark
  • klankbordgroep
  • gemeenten Oss, Maashorst, Landerd en Bernheze

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van

  • omwonenden uit Schaijk en de gemeente Bernheze
  • dorpsraad Berghem
  • Parkmanagement Vorstengrafdonk
  • IVN
  • SNZ
  • gemeenten Oss, Landerd en Bernheze

Klankbordgroep

De klankbordgroep adviseert de betrokken gemeenten over de herontwikkeling en de daarvoor vereiste procedures. Het advies is niet bindend. De klankbordgroep overlegt zo vaak als nodig is.