Woningbouwplan Stationskwartier Ravenstein

De vraag naar nieuwe woningen in Ravenstein is groot. Het is belangrijk dat er de komende jaren voldoende betaalbare woningen komen, met name voor ouderen, starters en jonge gezinnen. Nieuwe woningbouw is ook goed voor de leefbaarheid en voor het aantal voorzieningen in Ravenstein.

Planning

De voorlopige planning in grote lijnen:
4e kwartaal 2023: ontwerp bestemmingsplan ter inzage
3e kwartaal 2024: vaststelling bestemmingsplan
1e kwartaal 2025: start bouwrijp maken bij onherroepelijk bestemmingsplan
3e kwartaal 2025: start bouw

Concept stedenbouwkundig plan

Op 28 juni liet de gemeente tijdens een informatiebijeenkomst een aangepast concept stedenbouwkundig plan zien. Dit concept ziet er als volgt uit:

Veelgestelde vragen en antwoorden

Kan ik al inschrijven op een woning in dit project?

Nee, dit kan nu nog niet. Zodra dat wel kan komt het aanbod beschikbaar via www.woneninoss.nl Wilt u straks in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning? Zorg er dan voor dat u nu al ingeschreven bent bij een woningcorporatie. Kijk voor meer informatie op de website Wonen in Oss.

Waar start de bouw van de woningen?

Dit kan op 2 momenten: Vanaf nu tot en met eind juli 2023 kunt u reageren op het aangepast concept stedenbouwkundige plan. Dat kan door een mail te sturen naar: stationskwartierravenstein@oss.nl.
Als over een paar maanden de procedure voor het ontwerp bestemmingsplan loopt, kunt u uw zienswijze daarop geven. Informatie daarvoor volgt later.

Wanneer kan ik reageren op het plan?

Dit kan op 2 momenten: nu, door te reageren op het Concept stedenbouwkundige plan, en later door een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan te geven.

Wat voor soort woningen komen er?

Er komen verschillende woningtypen, zoals twee-onder-één-kap, rijwoningen, en appartementen. Deze woningen komen er in verschillende prijsklassen, zowel koop als huur. We vinden het belangrijk dat de woningen betaalbaar zijn. En dat mensen er hun hele leven in kunnen blijven wonen. Daarnaast komen er een paar zelfbouwkavels en is er ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Wat gebeurt er met de spoorwegovergang bij het station?

We zijn met ProRail in gesprek over de inpassing van een tunnel voor voetgangers en fietsers. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen de 2 delen van de nieuwe wijk Stationskwartier.

Wie is eigenaar van de gronden?

De deelgebieden Sportvelden en Bendelaar zijn in bezit van de gemeente.

Welke bouwbedrijven gaan hier aan de slag?

Dit is nog niet bekend. We richten ons nu eerst op het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Reacties inwoners

In januari 2022 konden inwoners digitaal reageren op de plannen. De resultaten daarvan vindt u hier:

Meer informatie

Heeft u vragen over deze plannen? Neem dan contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via telefoon 14 0412 of e-mail stationskwartierravenstein@oss.nl
Bekijk ook het filmpje over woningbouw in Ravenstein.
Of bekijk het verslag van Omroep Walraven over de thema avond Wonen in Ravenstein op 23 februari 2022.