Woningbouwplan Stationskwartier Ravenstein

De vraag naar nieuwe woningen in Ravenstein is groot. Het is belangrijk dat er de komende jaren voldoende betaalbare woningen komen, met name voor ouderen, starters en jonge gezinnen. Nieuwe woningbouw is goed voor de leefbaarheid en voor het aantal voorzieningen in Ravenstein.

Concept stedenbouwkundig plan

Het plan Stationskwartier ligt rondom het treinstation in Ravenstein op de deellocaties: Bendelaar, Sportvelden en Elleboogstraat. Daar willen we ongeveer 300 woningen bouwen in een periode van 10 jaar. Er komen koop- en huurwoningen. We verwachten in 2023 met de bouw van de eerste woningen in deze woonwijk te kunnen starten.

Inmiddels is het concept stedenbouwkundige plan voor de deelgebieden Sportvelden en Bendelaar gereed.

Stedenbouwkundig plan Stationskwartier Ravenstein

Planning

De planning wordt op dit moment geactualiseerd.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Kan ik al inschrijven op een woning in dit project?

Nee, dit kan nu nog niet. Te zijner tijd komt het aanbod beschikbaar via www.woneninoss.nl. Wilt u straks in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning, dan is het verstandig om nu al bij een woningcorporatie ingeschreven te zijn. Kijk voor meer informatie op www.woneninoss.nl/wonen/huren/corporaties

Waar start de bouw van de woningen?

De fasering van het plan is nog niet bepaald. Waar we straks precies starten (deelgebied Sportvelden of Bendelaar), hangt af van het verdere verloop van de procedure en het overleg met in het gebied betrokken partijen.

Wanneer kan ik reageren op het plan?

Dit kan op 2 momenten: nu, door te reageren op het Concept stedenbouwkundige plan, en later door een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan te geven.

Wat voor soort woningen komen er?

Het woningaanbod wordt hier een mix van vrijstaand, twee-onder-één-kap, rijwoningen, patio’s, appartementen. In verschillende prijsklassen, zowel koop als huur. Betaalbaarheid en levensloopbestendigheid vinden we belangrijk. Er komen ook zelfbouwkavels en er is ruimte voor bijzondere woonvormen.

Wat gebeurt er met de spoorwegovergang bij het station?

We zijn met Prorail/ NS in gesprek over de inpassing van een tunneltje of bruggetje voor voetgangers en fietsers. Of dit haalbaar is, moeten we nog verder onderzoeken.

Wat gebeurt er met de voetbalvelden?

We zijn met de voetbalclub in gesprek over de manier waarop zij de komende jaren de locatie kunnen blijven gebruiken. In de opzet van het plan is daarmee rekening gehouden. Er is een gefaseerde uitvoering van deelgebied Sportvelden mogelijk. Op termijn zullen de voetbalvelden hier verdwijnen.

Wie is eigenaar van de gronden?

De deelgebieden Sportvelden en Bendelaar zijn eigendom van de gemeente. Op deelgebied Elleboogstraat heeft de gemeente een voorkeursrecht.

Welke bouwbedrijven gaan hier aan de slag?

Dit is nog niet bekend. Onze focus ligt nu eerst op het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Reacties inwoners

In januari 2022 konden inwoners digitaal reageren op de plannen. De resultaten daarvan vindt u hier:

Meer informatie

Heeft u vragen over deze plannen? Neem dan contact op met de projectleider Erik van Pruissen via telefoon 14 0412 of e-mail stationskwartierravenstein@oss.nl

Bekijk ook het filmpje over woningbouw in Ravenstein.

Of bekijk het verslag van Omroep Walraven over de thema avond Wonen in Ravenstein op 23 februari 2022.