Osse aanpak - ontwikkelsporen

De gemeente Oss heeft drie ontwikkelsporen gemaakt voor de Omgevingsvisie Oss. Deze sporen zijn zo opgezet, dat ze helpen om het gesprek over de toekomst van Oss goed te kunnen voeren. Dat geeft meer inzicht in de verschillende keuzes, en wat dit betekent voor het gebruik van de ruimte en de gevolgen voor inwoners, bedrijven en natuur.

Dit zijn de drie ontwikkelsporen, die u hieronder kunt bekijken op de posters:
1. Oss groeit
2. Oss op eigen kracht
3. Natuurlijk Oss

Deze sporen helpen om te denken over mogelijke ‘toekomsten’ en de verschillende opgaven met elkaar in samenhang te bekijken. De sporen zijn bewust sterk verschillend van elkaar. Met deze sporen willen we tot concrete bouwstenen komen voor de Omgevingsvisie Oss. De gemeente kiest niet voor een van de drie sporen, maar zoekt samen met de inwoners naar de beste ideeën uit elk spoor.

Spoor 1 Oss groeit

In dit spoor groeit de gemeente Oss naar circa 60.000 woningen. In de Spoorzone (Geffen, Oss, Berghem en Ravenstein) zijn woningen gerealiseerd dichtbij de centra en treinstations, om jonge hoogopgeleide inwoners te trekken, die forenzen naar Nijmegen en Den Bosch. Door ondertunneling van het spoor in Oss zijn de beide spoorzijden verbonden door een levendig stadspark waaraan in een hoogstedelijk leefklimaat gewoond en gewerkt kan worden. Er woont een mix van starters en ouderen, met een levendig stadscentrum en een nieuw gezondheidspark waar hoogwaardige gezondheidsvoorzieningen gevestigd zijn.

Spoor 1 Oss groeit - kaart
Spoor 1 Oss groeit - visual

Spoor 2 Oss op eigen kracht

De gemeente wordt gekenmerkt door gemeenschapszin, dit uit zich in aandacht voor ontmoeting, welzijn en sociale verbondenheid en zorg voor elkaar. In alle kernen is daarom tenminste één voorziening aanwezig waar inwoners elkaar ontmoeten.

Spoor 2 Oss op eigen kracht - kaart
Spoor 2 Oss op eigen kracht - visual

Spoor 3 Natuurlijk Oss

Het Stadteland van Oss omarmt haar groene en waterrijke identiteit. Behoud en herstel van de karakteristieke kernen Ravenstein en Megen, de verdedigingswerken van Lith en de ontwikkeling van de Meanderende Maas geven de Maasoevers een kwaliteitsimpuls. In het buitengebied bepalen water en natuurontwikkeling het karakter, door historische waterlopen de ruimte te geven. De gemeente Oss leeft in harmonie met het natuurlijk systeem en biedt haar inwoners, de flora en fauna een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving.

Spoor 3 Natuurlijk Oss - kaart
Spoor 3 Natuurlijk Oss - visual