Veelgestelde vragen beschermd wonen

Welke soorten beschermd wonen zijn er?

Er zijn drie soorten:

  • Er zijn 7 dagen per week, dag en nacht begeleiders aanwezig op de locatie.
  • Er zijn alleen overdag begeleiders aanwezig. In de late avond, nacht en delen van het weekend zijn zij telefonisch bereikbaar.
  • Er zijn geen begeleiders aanwezig op de locatie. De begeleiding bestaat uit een aantal vaste afspraken per week. Daarnaast zijn zij 24/7 telefonisch bereikbaar.

Wat is het verschil tussen beschermd wonen en individuele ondersteuning?

Bij individuele begeleiding gaat het om zorg op afspraak. Bijvoorbeeld twee gesprekken per week bij iemand thuis. Bij beschermd wonen zijn begeleiders direct bereikbaar en beschikbaar omdat de hulp niet uitgesteld kan worden. Bijvoorbeeld omdat iemand een paniekaanval heeft. Dit heet onplanbare zorg.

Hoe meld ik me aan? En wat gebeurt er dan?

 • Bel met de gemeente waar u woont en ingeschreven staat.
 • Een Wmo-consulent van de gemeente komt bij u thuis voor een gesprek.
 • Hebt u professionele begeleiding en/of behandeling? Zo nodig regelt de consulent een groter overleg waarbij ook uw begeleiders/behandelaar aanwezig zijn. Zij kennen u immers goed. Dit groter overleg noemen wij Samenwerkoverleg (SO).
 • Heeft de gemeente alle informatie die nodig is? Dan is het onderzoek klaar.
 • De consulent maakt een verslag en stuurt dit naar u toe. Bent u het eens met het verslag? Onderteken het dan en stuur het terug naar de gemeente.
 • De gemeente stuurt uw ondertekende verslag naar het Regioteam BWO (Beschermd wonen en opvang).
 • Het Regioteam neemt een besluit over uw aanvraag en stuurt u een brief met het besluit. In de brief staat of u beschermd wonen krijgt en welke soort zorg u nodig hebt. U krijgt ook een lijst met zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente. Die kunt u zelf benaderen. Let op: niet elke zorgaanbieder biedt alle soorten beschermd wonen. Wacht dus altijd eerst het besluit van het Regioteam af voordat u bij zorgaanbieders gaat kijken.

Wat gebeurt er tijdens het huisbezoek?

Lees wat u van het gesprek kunt verwachten en hoe u zich voorbereidt op de pagina Gesprek met Wmo-consulent.

Ik heb direct hulp nodig. Kan dat via de gemeente?

Nee. Beschermd wonen is niet bedoeld voor crisissituaties. Dit kunt u wel doen:

 • Dakloos? Neem contact op met de opvang van het Verdihuis.
 • Psychische crisis? Neem contact op met uw huisarts / huisartsenpost / crisisdienst GGZ.

Ik word mijn huis uitgezet / mijn ouders willen mij het huis uit zetten. Kan ik beschermd gaan wonen?

Nee. Beschermd wonen is alleen bedoeld voor mensen boven de 18 jaar die door psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen en daarbij intensieve begeleiding nodig hebben. Dit kun je wel doen:

 • Ben je dakloos en heb je direct een slaapplek nodig? Dan kun je terecht bij de Maatschappelijke Opvang van het Verdihuis
 • Raak je je huis kwijt? Of heb je problemen met je ouders, partner of huisgenoten, en is samenwonen niet meer mogelijk? Neem dan contact op met het Sociaal Team in jouw wijk of dorp.

Kan ik beschermd gaan wonen als ik levenslange zorg nodig heb?

Nee. Beschermd wonen-trajecten duren gemiddeld twee tot drie jaar. Voor levenslange zorg neem contact op met het CIZ voor een Wlz-indicatie.

Ik heb een indicatie voor beschermd wonen voor drie jaar. Waar kan ik wonen als die periode voorbij is?

Beschermd wonen is altijd tijdelijk. Zorg dus dat u zich zo snel mogelijk inschrijft bij een woningbouwvereniging, zodat u na beschermd wonen meer kans hebt om een woning te vinden.

Ik ben 17 en woon beschermd. Binnenkort word ik 18. Kan ik op mijn plek blijven wonen?

Dat ligt eraan. Is het voor je herstel belangrijk dat je in behandeling blijft? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin. Heb je geen behandeling meer nodig, maar wel een beschermde woonvorm? Neem dan minimaal vier maanden voor je 18de verjaardag contact op met de gemeente waar je ingeschreven staat.

Wat is het verschil tussen beschermd wonen via de Jeugdwet en beschermd wonen via de Wmo?

Bij beschermd wonen via de Jeugdwet gaat het om verblijf in combinatie met behandeling. Bij beschermd wonen via de Wmo gaat het om verblijf in combinatie met begeleiding. Er wordt bij de Wmo dus geen behandeling geboden.

Het verschil tussen begeleiding en behandeling is: behandeling is gericht op hulp bij een psychiatrische stoornis. Begeleiding is gericht op het aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden. Als het nodig is, kan behandeling ingezet worden naast beschermd wonen. In dat geval betaalt de zorgverzekering de behandeling.