Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met begeleiding van bijvoorbeeld een mantelzorger of hulpverlener. Zij wonen op een plek waar 24 uur per dag toezicht of ondersteuning is.

Wanneer kunt u beschermd wonen?

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u hebt een psychiatrische ziekte
  • uw psychiatrische diagnose is niet ouder dan drie jaar
  • u kunt ondanks behandeling en professionele begeleiding niet zelfstandig wonen

Woont u in de gemeente Oss, en wilt u beschermd gaan wonen?

Bel ons via 14 0412. Wij zijn bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur. U krijgt een gesprek met een consulent. De consulent kan ook uw begeleider of behandelaar bij het gesprek uitnodigen. Misschien wilt u zelf ook iemand vragen. Bijvoorbeeld een familielid. Meerdere personen mag ook.

Wilt u graag iemand meevragen, maar weet u niet wie? Vraag dan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is gratis.

Woont u in de gemeente Bernheze, Boekel, Land van Cuijk of Maashorst?

Neem altijd contact op met de gemeente waar u bent ingeschreven. In uw gemeente helpen ze u verder.

Komt u niet uit de regio, maar wilt u hier wel beschermd wonen?

Woont u níet in de gemeente Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst of Oss? Dan gelden voor u extra regels. Die staan in de Landelijke handreiking en beleidsregels. Kijk op pagina 3 bij punt 4: 'Zorginhoudelijke en participatiecriteria'. Komt u er zelf niet uit? Bel ons gerust via 14 0412 en vraag naar het Regioteam BWO.

Kreeg u al beschermd wonen in een andere regio?

Een indicatie voor beschermd wonen uit een andere regio is niet geldig in deze regio. Neem daarom altijd eerst contact met ons op via 14 0412 en vraag naar het regioteam BWO. Doe dit voordat u gaat verhuizen.

Wat moet u zelf betalen?

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg en begeleiding. U moet ook de kamerhuur zelf betalen. Bent u jonger dan 23 jaar? Vraag dan bij de zorgaanbieder of u huurtoeslag kunt krijgen. Hebt u een inkomensconsulent, dan kunt u daar ook terecht voor informatie.

Welke organisaties bieden beschermd wonen?

In onze regio hebben we contracten met verschillende aanbieders van beschermd wonen. Lees welke aanbieders een contract hebben. Heeft een aanbieder geen contract? Bel ons om te kijken wat er mogelijk is. Het telefoonnummer is 14 0412, vraag naar het regioteam BWO.

Wilt u een persoonsgebonden budget?

Met een persoonsgebonden budget of pgb sluit u zelf een zorgovereenkomst af met een aanbieder van beschermd wonen. Wilt u een pgb? Bespreek uw wens met de consulent. De consulent vertelt wat de voorwaarden zijn. Lees meer over het pgb.

Hebt u blijvend hulp nodig?

Hebt u uw leven lang intensieve geestelijk zorg (GGZ) nodig? Dan krijgt u toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor Wlz-zorg. Bekijk de Informatiekaart over de Wlz voor cliënten in de GGZ.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer vragen en antwoorden. Of bel ons tussen 9.00 en 13.00 uur via 14 0412. Wij helpen u graag verder.