Mantelzorg en wonen

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, dochter of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Hier leest u wat mogelijk is in Oss.

Degene aan wie u mantelzorg geeft, mag altijd bij u in huis komen wonen

Naast uw eigen gezin, mogen twee mensen bij u inwonen. Ook als u daarvoor uw woning moet verbouwen om bijvoorbeeld een eigen badkamer of keuken te maken. Degene schrijft zich dan in op uw adres. U mag uw woning niet splitsen. Dan worden het namelijk twee woningen.

U mag een mantelzorgwoning bouwen

Een mantelzorgwoning is een woonvoorziening bij een woning voor maximaal 2 personen. Degene die mantelzorg krijgt of degene die mantelzorg geeft kan in deze woning gaan wonen. De mantelzorgwoning mag u zo lang als de mantelzorgrelatie duurt gebruiken. Als er geen mantelzorg meer nodig is, moet de woning in de oude staat teruggebracht worden.

Welke mantelzorgwoningen zijn er?

  • een aan- of bijgebouw aan het hoofdgebouw, zoals een garage bij de woning, die geschikt is gemaakt om in te wonen;
  • een tijdelijke mantelzorgunit die aan de woning wordt gekoppeld;
  • een vrijstaande mantelzorgwoning op het erf van de mantelzorger met een eigen ingang, woon/slaapkamer, sanitair en keuken, zoals een verbouwde vrijstaande garage of schuur;
  • een tijdelijke (kant-en-klare) vrijstaande mantelzorgunit in uw tuin.

Hebt u een vergunning nodig voor een mantelzorgwoning?

Wat de mogelijkheden zijn voor een mantelzorgwoning en of u een vergunning nodig hebt is per situatie anders. Als u een mantelzorgindicatie hebt, is er veel vergunningsvrij mogelijk. Dan kunt u, als u in het buitengebied woont, bijvoorbeeld een tijdelijke (kant-en-klare) mantelzorgwoning plaatsen. Er gelden wel bouwregels voor onder andere de oppervlakte en hoogte.

Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Dien dan een schetsplan in bij de gemeente. Dat kan via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl, via de mail: baliebml@oss.nl of per post: Gemeente Oss, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 5, 5340 BA Oss.

Een schetsplan bestaat uit:

  • Een situatietekening op schaal van de bestaande en gewenste situatie;
  • Geveltekeningen op schaal van de bestaande en gewenste situatie;
  • Beschrijving van de gebruikte materialen;
  • Beschrijving kleurgebruik;
  • Optioneel: goede foto van de huidige situatie.

Let op: Een schetsplan is geen officiële vergunningaanvraag.

Vergunning aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl of bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Stuur uw aanvraag per mail naar baliebml@oss.nl of per post naar: Gemeente Oss, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving , Postbus 5, 5340 BA Oss. De kosten van een vergunningaanvraag verschillen per aanvraag.

Mantelzorgwoning bij (langzaam) progressieve ziekte

Als u een (langzaam) progressieve ziekte hebt, betekent dit dat die ziekte (langzaam) erger wordt. Denk bijvoorbeeld aan COPD, de ziekte van Parkinson of MS. U hebt nu misschien nog geen behoefte aan mantelzorg, maar wel in de nabije toekomst (binnen 5 jaar). Voor u versoepelt de gemeente Oss de regels. U kunt nu al een premantelzorgwoning realiseren. Dit kan niet vergunningsvrij. U moet hier altijd een vergunning voor aanvragen.

Vragen of meer informatie?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen. Of neem contact op met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 14 0412.
Kijk voor meer achtergrondinformatie op Mantelzorg NL (landelijke vereniging voor Mantelzorgers) of lees de brochure over vergunningsvrij bouwen van de Rijksoverheid.

Lees ook

Klik hier om naar de enquête te gaan.