Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)

Vanwege de coronacrisis bieden de medewerkers hun begeleiding nu vaker telefonisch als dat kan.

Heeft u een vraag gesteld aan het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)? En blijkt uit het gesprek dat er meer hulp nodig is? Of meer gespecialiseerde hulp? Dan zorgt de medewerker ervoor dat uw vraag terechtkomt bij het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG).

U kunt zich niet zelf aanmelden bij het Basisteam Jeugd en Gezin.

Wat is het Basisteam Jeugd en Gezin?

In het Basisteam Jeugd en Gezin werken mensen met verschillende achtergronden en deskundigheden. De mensen uit dit team werken ook samen met allerlei organisaties in de regio. Zoals de scholen, huisartsen, kinderdagverblijven, woningstichting, politie en gemeente.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

Bent u aangemeld bij het team, dan krijgt u één vaste contactpersoon voor u en uw gezin. Die denkt met u mee én gaat met u de vraag verduidelijken. Zij helpen u om uw probleem op te lossen en wat daarin mogelijk is vanuit uw eigen omgeving. In alle gevallen wordt met u samen een plan van aanpak (klantplan) gemaakt. Is het zo dat een andere organisatie u beter kan helpen? Dan verwijst de medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin u door.

Heeft u gespecialiseerde jeugdhulp nodig?

Blijkt dat u gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebt vanuit de Jeugdwet? Bijvoorbeeld intensieve begeleiding of jeugd-GGZ? Dan bekijkt u samen met de medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin welke zorg het beste past. Daarna doet u samen de aanvraag voor de gekozen zorg.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Uw contactpersoon handelt uw aanvraag af. Daarna neemt de gemeente een besluit op uw aanvraag. Dit gebeurt binnen 8 weken na de aanvraagdatum. U krijgt hiervan een brief (beschikking Jeugdhulp) van de gemeente. Hierin staat welke voorziening u krijgt en waarom. Deze beschikking Jeugdhulp wordt voor een jaar verstrekt. Alleen indien nodig, kan zij daarna jaarlijks worden verlengd.

Wat kost jeugdhulp?

Krijgt u gespecialiseerde jeugdhulp van een aanbieder die een contract heeft met de gemeente? Dan is de hulp gratis. Krijgt u andere jeugdhulp? Dan kan het zijn dat u een bijdrage moet betalen. Neem voor meer informatie contact op met het Centrum Jeugd en Gezin of de aanbieder van uw keuze.

Gemeente en jeugdhulp

De gemeente Oss heeft het Centrum Jeugd en Gezin opdracht gegeven hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden te bieden. Het Centrum Jeugd en Gezin is onderdeel van ONS welzijn.

Lees ook

Klik hier om naar de enquête te gaan.