Specialistische jeugdhulp (Jeugdwet)

U kunt bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) terecht voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. U krijgt er gratis informatie, advies en hulp. Meestal kunt u daarna zelf weer vooruit. Soms is het niet genoeg en is er meer gespecialiseerde hulp nodig. Bijvoorbeeld intensieve begeleiding of jeugd-GGZ. Deze specialistische hulp wordt geregeld vanuit de Jeugdwet. U hebt hiervoor altijd een beschikking nodig van de gemeente. Hier leest u hoe dit werkt in de gemeente Oss.

Hulp van het CJG

Bent u aangemeld voor hulp bij het CJG, dan krijgt u één vaste contactpersoon voor u en uw gezin. Die denkt met u mee én gaat met u de vraag verduidelijken. De contactpersoon helpt u om uw probleem op te lossen en onderzoekt met u wat uw eigen omgeving daarin kan doen. In alle gevallen wordt met u samen een plan van aanpak gemaakt. Is het zo dat een andere organisatie u beter kan helpen? Dan verwijst de medewerker van het CJG u door.

Als er meer gespecialiseerde hulp nodig is

Blijkt uit het gesprek met het CJG dat (ook) specialistische jeugdhulp nodig is? Dan bekijkt de medewerker van het CJG welke zorg het beste past. Hierbij kunnen u en het CJG gebruik maken van de expertise van het Sociaal Team. Daarna doet u samen de aanvraag voor de gekozen zorg. U contactpersoon handelt uw aanvraag af en stuurt die door naar de gemeente. Daarna neemt de gemeente een besluit op de aanvraag. Dit gebeurt binnen 8 weken na de aanvraagdatum. U krijgt hiervan een brief (deze heet: ‘beschikking Jeugdhulp’). Hierin staat welke voorziening u krijg, waarom u die krijgt en voor welke periode.

Kosten

Krijgt u gespecialiseerde jeugdhulp van een aanbieder die een contract heeft met de gemeente? Dan is de hulp gratis. Krijgt u andere jeugdhulp? Dan kan het zijn dat u een bijdrage moet betalen. Neem voor meer informatie contact op met het Centrum Jeugd en Gezin of de aanbieder van uw keuze.

Privacy

U deelt allerlei persoonsgegevens met het CJG en eventueel met ons. Natuurlijk gaan wij veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Het CJG heeft een eigen privacyregeling en deelt (met uw toestemming) alleen informatie die de gemeente nodig heeft om de beschikking af te geven.
Lees hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens.