Professionals

Wmo-toezicht

Wilt u als Wmo-aanbieder een melding doen bij de toezichthouder Wmo? Of een calamiteit of geweldsincident melden bij de GGD?
Lees meer

Aanpak Voorkoming Escalatie

Een gezin, persoon of huishouden met problemen op meerdere levensgebieden krijgt vaak te maken met hulpverleners van verschillende organisaties. Goede samenwerking is dan onmisbaar. Daarvoor werken we met de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). Lees meer

Informatie voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder en heeft uw cliƫnt problematische schulden? Dan kunt u contact opnemen met Schuldhulpverlening voor o.a. een aanvraag schuldregeling.
Lees meer

Gemeente gebruikt ZIVVER om veilig te mailen

Wij gebruiken ZIVVER om mails met privacygevoelige informatie te mailen. Hierdoor is de informatie beveiligd.
Lees meer

Overzicht gecontracteerd jeugdhulpaanbod in de regio

Website waarmee wijkteams, huisartsen en andere verwijzers het gecontracteerde jeugdhulpaanbod in de regio eenvoudig kunnen vinden.
Lees meer (website Rioz)

Proeftuin Ruwaard

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen.
Lees meer (website Proeftuin)

Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

Dit model beschrijft hoe professionals een aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas kunnen inrichten, welke onderliggende visie daarbij hoort en wat deze visie vraagt van professionals.
Lees meer op de website van GGD Hart voor Brabant