Professionals

Wmo-toezicht

Wilt u als Wmo-aanbieder een melding doen bij de toezichthouder Wmo? Of een calamiteit of geweldsincident melden bij de GGD?
Lees meer

SamenkrachtOss (SKO)

Bent u hulpverlener en wilt u een casus aanmelden bij SKO? SKO zet zich in voor huishoudens met weinig zelfredzaamheid, die zelfs met hulpverlening niet dichterbij een oplossing komen.
Lees meer

Informatie voor bewindvoerders

Bent u bewindvoerder en heeft uw cliënt problematische schulden? Dan kunt u contact opnemen met Schuldhulpverlening voor o.a. een aanvraag schuldregeling.
Lees meer

Gemeente gebruikt ZIVVER om veilig te mailen

Wij gebruiken ZIVVER om mails met privacygevoelige informatie te mailen. Hierdoor is de informatie beveiligd.
Lees meer

Overzicht gecontracteerd jeugdhulpaanbod in de regio

Website waarmee wijkteams, huisartsen en andere verwijzers het gecontracteerde jeugdhulpaanbod in de regio eenvoudig kunnen vinden.
Lees meer (website Jeugdhulp NOB)

Proeftuin Ruwaard

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen.
Lees meer (website Proeftuin)

Klik hier om naar de enquête te gaan.