Veelgestelde vragen energietoeslag 2023

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in Oss een eenmalige energietoeslag van € 800 krijgen in 2023. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wat is het Noodfonds Energie en waar kan ik dat aanvragen?

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een landelijke stichting. Het Noodfonds helpt huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening om energieschulden te voorkomen. Huishoudens kunnen zes maanden steun krijgen van het Noodfonds. Ga naar de website van het Noodfonds voor meer informatie. Hebt u hulp nodig bij het aanvragen? Dan kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden of de Bibliotheek of het spreekuur in uw wijk of dorp.

Wat is er anders in de regeling voor energietoeslag in 2023?

Dit jaar hebben studenten geen recht meer op een energietoeslag van de gemeente. Zij kunnen een tegemoetkoming van € 400 krijgen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Jongeren onder 21 jaar krijgen geen energietoeslag, ook niet als zij noodgedwongen niet bij hun ouders wonen. Als zij door de hoge energiekosten in de problemen komen kunnen zij terecht bij het spreekuur in de wijk.

Waarom krijg ik geen € 1.300, maar € 800?

De energietoeslag van 2023 is voor iedereen in de gemeente Oss € 800. Over 2022 was de toeslag € 1.800 verspreid over meerdere betalingen. Het laatste deel van € 500 is uitbetaald in februari 2023, maar hoort bij de regeling energietoeslag 2022.

Waarom kreeg ik de energietoeslag niet automatisch op mijn rekening?

We wilden als gemeente zoveel mogelijk mensen automatisch uitbetalen. Daarvoor moesten we onderzoek doen. We zijn in ons onderzoek uitgegaan van de groep huishoudens die de energietoeslag van 2022 kreeg. We wilden weten of deze huishoudens ook voldoen aan de voorwaarden van de energietoeslag van 2023. Daarvoor moeten we weten wat het huidige inkomen is, de woonsituatie en de gezinssamenstelling.

Op basis van ons onderzoek konden wij een groot deel (ongeveer 5000 huishoudens) automatisch uitbetalen. Het was echter niet mogelijk om iedereen automatisch te betalen. Meestal vanwege een verandering in het inkomen of de woon- en/of leefsituatie. In dat geval hebt u daarover van ons een brief gehad.

Ik had verwacht dat ik de toeslag automatisch zou krijgen, maar dat is niet gebeurd. Ik denk dat ik er wel recht op heb. Wat moet ik doen?

U kunt zelf een aanvraag indienen via de pagina Energietoeslag 2023 aanvragen. Wij beoordelen uw aanvraag en daarna krijgt u een brief met ons besluit.

Hoe bereken ik mijn netto maandinkomen als zelfstandige?

Zo berekent u het netto-inkomen uit uw bedrijf: U gaat uit van uw inkomen uit onderneming volgens uw belastingaangifte 2022. Het inkomen na aftrek van te betalen inkomstenbelasting/ premieheffing deelt u vervolgens door 12. Dat is het maandinkomen waar wij vanuit gaan voor de energietoeslag. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Komt u met de berekening van de inkomsten uit het eigen bedrijf uit op een negatief bedrag? Dan geldt dat u nul euro inkomsten uit het bedrijf moet opgeven. Hebt u nog vragen over de berekening van het inkomen uit bedrijf? Bel dan 14 0412 en vraag naar uw contactpersoon.

Ik heb schulden en een deurwaarder heeft beslag gelegd op mijn inkomen. Of ik zit in een schuldregeling bij de gemeente of in de WSNP. Welk inkomen moet ik dan opgeven?

Geef dan het inkomen op dat u maandelijks te besteden hebt. Weet u het niet zeker? Bel team schuldhulpverlening van de gemeente via 14 0412.

Wat telt als inkomen mee voor de energietoeslag? En wat niet?

Bij de energietoeslag gaat het om het gezinsinkomen van december 2023. Het inkomen van uw eventuele partner telt dus ook mee. Van dat gezinsinkomen telt de gemeente sommige inkomsten wel mee voor de energietoeslag, en sommige niet.

WEL:

 • - Inkomsten uit loondienst (salaris, loon, maar ook ‘loon in natura’ zoals voor eten of huur)
 • - Inkomsten uit uw onderneming of zelfstandig bedrijf of beroep. Hoe u dat kunt berekenen leest u in een andere veelgestelde vraag op deze pagina
 • - Uitkeringen, zoals AOW, WW, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WIA, Wajong, ZW) en nabestaandenuitkering (ANW). Dit kunnen ook uitkeringen zijn uit het buitenland
 • - Pensioenen, opgebouwd via een werkgever, bijvoorbeeld als aanvulling op uw AOW of ANW
 • - Lijfrente-uitkeringen, zoals een lijfrenteproduct bij een verzekeringsmaatschappij
 • - Inkomsten uit (onder) verhuur, kostgeld
 • - Inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend
 • - Periodieke giften, bijvoorbeeld als u maandelijks een vast bedrag ontvangt van een ander als aanvulling op uw inkomen
 • - Partner- en kinderalimentatie

NIET

 • - Toeslagen van de belastingdienst
 • - Kinderbijslag
 • - Eigen inkomen van inwonende kinderen
 • - Vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 190,- per maand
 • - Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
 • - Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/ premies volksverzekeringen
 • - Vergoedingen voor een speciaal doel, zoals ziektekosten of bijzondere bijstand
 • - Eenmalige giften

Weet u niet zeker of bepaalde inkomsten meetellen of niet? Bel dan 140412 voor advies van een consulent inkomen.

Ik heb de energietoeslag ontvangen maar ik wil die graag terugstorten. Hoe doe ik dat?

Hebt u de energietoeslag automatisch ontvangen maar wilt u die niet? Of hebt u daar helemaal geen recht op? Stort de energietoeslag dan alstublieft terug. U doet dat door € 800,00 over te maken naar IBAN NL74INGB0001097213 van de gemeente Oss. Zet er uw registratienummer met naam erbij en “energietoeslag”. Hebt nog vragen hierover? Bel dan het algemene telefoonnummer 14 0412.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. De energietoeslag heeft ook geen invloed op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Controleert de gemeente mijn gegevens?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht hebt op de energietoeslag. Het kan ook zijn dat we u om aanvullende gegevens vragen.

Wat kan er gebeuren als mijn gegevens niet kloppen?

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Kan ik nóg een energietoeslag krijgen?

Nee, u hebt als huishouden recht op één energietoeslag. Hebt u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte of het wonen in een oud en slecht geïsoleerd huis? En kunt u de energiekosten niet meer betalen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van team Inkomen via het algemene telefoonnummer 14 0412.

Ik maak mij zorgen over al die hoge (energie)rekeningen. Wat kan ik doen?

Kijk eens of u kunt besparen op uw energieverbruik. Weet u niet hoe? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek met een energiecoach, gewoon bij u thuis. Meer informatie, tips en adviezen over het gesprek en energie besparen vindt u op de pagina Energiehulp en www.ossschakeltdoor.nl.

Als u geldzorgen hebt, is het ook belangrijk daar met iemand over te praten. Dat kan een bekende zijn, of professionals of vrijwilligers die mensen helpen bij hun geldzaken. Denk aan Sociaal Raadslieden, een consulent schuldhulpverlening of een Schuldhulpmaatje. Op de pagina over geldzorgen vindt u een handig overzicht van de mogelijkheden.