Subsidieregeling Thuis in de Buurt

Het college heeft op 14 juni 2022 de subsidieregeling Thuis in de buurt vastgesteld. . Tot 31 december 2024 kunnen de gemeenschapshuizen eenmalig een beroep doen op deze regeling. De subsidie heeft als doel om activiteiten te stimuleren, waarbij mensen elkaar laagdrempelig ontmoeten. De gemeenschapshuizen, als de huiskamer van de wijk, komen met activiteiten voor (kwetsbare) inwoners en inwonersgroepen in de wijk en/of buurt. Het is een opstartsubsidie voor besturen van gemeenschapshuizen in de gemeente Oss.

Activiteiten

De subsidie helpt gemeenschapshuizen bij het organiseren en/of faciliteren van activiteiten:
1 die de gastvrijheid (hospitality) en huiskamerfunctie helpen
2 die laagdrempelig ontmoeten mogelijk maken voor (kwetsbare) inwoners en inwonersgroepen in de wijk en/of buurt
3 die meedoen of participatie van (kwetsbare) inwoners en inwonersgroepen mogelijk maken
4 die (kwetsbare) inwoners en inwonersgroepen helpen en ondersteunen

Voorbeelden hiervan zijn inloopochtenden, samen eten, cursussen of kringloopactiviteiten (repaircafé, kledingbank, etc.). Ook activiteiten faciliteren om zodoende vorm te geven aan de huiskamer en het gastheerschap. U kunt hierbij als voorbeeld denken aan een minder huur, gratis koffie, een PR-campagne, een vrijwilligersvergoeding voor gastheren en/of –vrouwen of voor begeleiders die participatie mogelijk maken van kwetsbare inwoners.

De voorwaarden voor activiteiten:

 • Ze dragen bij aan het laagdrempelig ontmoeten in de wijk en/of buurt. Ook dat inwoners, die voorheen niet naar het gemeenschapshuis kwamen, nu wel komen.
 • Ze sluiten aan bij de wens in de wijk en/of buurt.
 • Ze zijn toegankelijk en betaalbaar.
 • Ze zorgen voor een divers aanbod voor veel soorten bezoekers, zoals jongeren, ouderen en kwetsbare mensen in de wijk en/of buurt.
 • Ze zijn vernieuwend of verrijkend voor de aanvrager(s) en deelnemer(s).
 • Ze vinden het liefst plaats samen met een organisaties in de wijk, dorp en/of buurt.
 • Ze zijn haalbaar en toekomstbestendig.

Aanvraag voor subsidie

 • Een activiteiten(en)plan, met daarin een beschrijving van de activiteit(en) met de doelen en resultaten, die worden nagestreefd.
 • Een motivatie voor aansluiting van het plan met de visie Thuis in de Buurt.
 • Een begroting, de uitgaven en de inkomsten door derden.
 • Een opzet over de communicatie van de activiteit.

Indienen aanvraag

Hier kunt u subsidie aanvragen voor Thuis in de buurt. Nadat u deze heeft aangevraagd, nemen we contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U kunt maximaal 10.000 euro aanvragen. De hoogte van het subsidiebedrag bepalen we op basis van de aanvraag, de begroting en onze beoordeling.

Voor vragen stuur een mail naar thuisindebuurt@oss.nl