Individuele ondersteuning (Wmo)

Vanwege de coronacrisis bieden zorgaanbieders hun begeleiding nu vaker telefonisch als dat kan.

Heeft u in het dagelijks leven begeleiding nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team bij u in de buurt.

Is er méér begeleiding of specialistische begeleiding nodig? Dan is individuele ondersteuning vanuit de Wmo misschien een oplossing. Hiermee wordt één-op-één begeleiding bedoeld, meestal bij mensen thuis.

Hebt u begeleiding nodig?

Bel ons via telefoonnummer 14 0412. Een medewerker van de Toegang Zorg en Welzijn bespreekt met u wat er mogelijk is en zorgt dat uw vraag terecht komt bij het Sociaal Team of een Wmo-consulent.
Lees meer over onze werkwijze.

Wat moet u zelf betalen voor individuele ondersteuning?

U betaalt een eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Welke hulp krijgt u met individuele ondersteuning?

U krijgt hulp van een gespecialiseerde begeleider, die:

  • helpt bij het maken van een dag- of weekplanning
  • praktische tips geeft om taken uit te voeren, zoals uw administratie bijhouden, plannen en organiseren, contact maken en onderhouden met anderen
  • helpt bij het houden van werk en/of studie
  • adviezen geeft om zelfstandiger te worden
  • vaardigheden oefent die tijdens een behandeling geleerd zijn

Welke organisaties bieden individuele ondersteuning?

Krijgt u individuele ondersteuning, dan kunt u kiezen uit verschillende aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Uw consulent vertelt u hier meer over. U vindt hier ook de lijst met aanbieders met een contract:

Aanbieders Wmo individuele ondersteuning

Wilt u de begeleiding liever zelf regelen?

Krijgt u individuele ondersteuning vanuit de Wmo en wilt u het graag zelf regelen? Dan kan de gemeente ook een geldbedrag toekennen. Dit heet een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor gelden altijd voorwaarden.
Lees meer over een PGB.

Klik hier om naar de enquête te gaan.