Individuele ondersteuning (Wmo)

Heeft u in het dagelijks leven ondersteuning nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven? Dan kunt u terecht bij een Sociaal Team in uw wijk of dorp.

Hebt u door een beperking méér begeleiding of meer specialistische begeleiding nodig? Dan is individuele ondersteuning vanuit de Wmo misschien een oplossing. Hiermee wordt één-op-één begeleiding bedoeld door een gespecialiseerde begeleider. De begeleider komt meestal bij u thuis.

Welke hulp krijgt u dan?

De begeleider kan bijvoorbeeld:

  • helpen bij het maken van een planning
  • praktische tips geven om taken uit te voeren (bijvoorbeeld uw administratie bijhouden), contact maken en onderhouden
  • helpen bij het behouden van werk en/of studie
  • adviezen geven om zelfstandiger te worden
  • vaardigheden oefenen die tijdens een behandeling geleerd zijn

Hebt u ondersteuning nodig?

Bel ons via telefoonnummer 14 0412. Een medewerker van de Toegang Zorg en Welzijn bespreekt met u wat er mogelijk is en zorgt dat uw vraag terecht komt bij het Sociaal Team of een Wmo-consulent. Lees meer over onze werkwijze.

Wat moet u zelf betalen?

U betaalt een eigen bijdrage. Lees meer over de eigen bijdrage.

Welke organisaties bieden ondersteuning?

Krijgt u individuele ondersteuning, dan kunt u kiezen uit verschillende aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Bekijk de lijst met gecontracteerde aanbieders individuele ondersteuning.

Wilt u het liever zelf regelen?

Krijgt u individuele ondersteuning vanuit de Wmo en wilt u het graag zelf regelen? Dan kan de gemeente ook een geldbedrag toekennen. Dit heet een persoonsgebonden budget (pgb). Hiervoor gelden altijd voorwaarden. Lees meer over een pgb.