Gesprek met Wmo-consulent

Vraagt u om ondersteuning vanuit de Wmo, dan krijgt u vaak een gesprek bij u thuis. Dit gesprek is met een consulent en duurt ongeveer een uur.

Wat kunt u van het gesprek verwachten?

Het gesprek is bedoeld om helder te krijgen wat uw situatie precies is en waar u hulp bij nodig hebt. De vragen kunnen dus gaan over van alles. Bijvoorbeeld over uw gezondheid, gezin, dagindeling, woning, werk en financiële situatie.

Daarna denkt de consulent met u mee over oplossingen. Wat kunt u zelf nog? Wie kunnen u helpen: uw kinderen, een buurvrouw? Misschien een vrijwilliger? Of is er professionele zorg of een voorziening nodig? Aan het eind van het gesprek maakt de consulent duidelijke afspraken met u.

Wie zijn er bij het gesprek aanwezig?

U voert het gesprek met een Wmo-consulent. Het kan fijn voor u zijn als iemand die u goed kent bij het gesprek aanwezig is. Dat kan uw contactpersoon zijn, een begeleider of familielid. Dat mag ook iemand anders zijn. Of meerdere personen.

Wilt u graag iemand meevragen, maar weet u niet wie? Vraag dan een onafhankelijke cliëntondersteuner om u te helpen. Voor, tijdens, of na het gesprek. De ondersteuning is onafhankelijk en gratis. U hebt geen verwijzing nodig.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het gesprek?

Wij kunnen u beter helpen als u zich hebt voorbereid op het gesprek. Dit kunt u doen:

  • Zet vooraf punten op papier: Tegen welke problemen loopt u aan in het dagelijks leven?
  • Wat hebt u zelf gedaan om ze op te lossen? Waarom lukte dit niet?
  • Denk goed na waarbij u hulp nodig hebt, zoals het schoonmaken van uw huis, het opbouwen van contacten, het doen van uw administratie.
  • Ga na wat de mensen uit uw omgeving voor u kunnen doen. Overleg van tevoren of zij inderdaad klaarstaan. Bedenk ook wat u zelf zou kunnen doen voor andere mensen.
  • Hebt u medische informatie of een map van de thuiszorg in huis? Leg die dan vast klaar.

Bereid u voor met een 'Persoonlijk plan'

U kunt zich ook voorbereiden op het gesprek door zelf een plan te maken. Zo’n 'Persoonlijk plan' helpt om helder te krijgen waar u hulp bij nodig hebt en welke oplossingen mogelijk zijn. En stuurt u ons voorafgaand aan het gesprek een kopie van uw plan, dan helpt het ook uw consulent om alvast een beeld te krijgen van uw situatie. Het plan is niet verplicht. U kiest zelf of u dit wel of niet wilt doen.

Wilt u hulp bij het maken een plan? Vraag een clientondersteuner om u te helpen.

Hoe gaat het verder na het gesprek?

Aan het eind van het gesprek maakt de consulent afspraken met u. Een afspraak kan zijn:

  • U kunt het probleem nu zelf oplossen.
  • U hebt ondersteuning nodig van een organisatie in uw eigen buurt. Bijvoorbeeld van ONS welzijn. U kunt afspreken dat uw consulent u een verslag van het gesprek toestuurt. Dit kunt u gebruiken wanneer u zich bij die organisatie aanmeldt. U hoeft uw situatie dan niet opnieuw uit te leggen.
  • U hebt een voorziening nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een gehandicaptenparkeerkaart of ondersteuning. U spreekt met de consulent af dat u hiervoor een aanvraag indient. Soms is een medisch onderzoek nodig. Daarna neemt de gemeente een formeel besluit. U krijgt hiervan een brief (dit is de beschikking). Bent u het niet met het besluit eens, dan kunt u in bezwaar gaan.

Meer informatie