Gesprek met Wmo-consulent

Vraagt u om ondersteuning vanuit de Wmo, dan krijgt u vaak een gesprek bij u thuis. Dit gesprek is met een consulent en duurt ongeveer een uur.

Wat kunt u van het gesprek verwachten?

Het gesprek is bedoeld om helder te krijgen wat uw situatie precies is en waar u hulp bij nodig hebt. De vragen kunnen dus gaan over van alles. Bijvoorbeeld over uw gezondheid, gezin, dagindeling, woning, werk en financiële situatie.

Daarna denkt de consulent met u mee over oplossingen. Wat kunt u zelf nog? Wie kunnen u helpen: uw kinderen, een buurvrouw? Misschien een vrijwilliger? Of is er professionele zorg of een voorziening nodig? Aan het eind van het gesprek maakt de consulent duidelijke afspraken met u.

Wie zijn er bij het gesprek aanwezig?

U voert het gesprek met een Wmo-consulent. Het kan fijn voor u zijn als iemand die u goed kent bij het gesprek aanwezig is. Dat kan uw contactpersoon zijn, een begeleider of familielid. Dat mag ook iemand anders zijn. Of meerdere personen.

Wilt u graag iemand meevragen, maar weet u niet wie? Vraag dan een onafhankelijke cliëntondersteuner om u te helpen. Voor, tijdens, of na het gesprek. De ondersteuning is onafhankelijk en gratis. U hebt geen verwijzing nodig.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het gesprek?

Wij kunnen u beter helpen als u zich hebt voorbereid op het gesprek. Dit kunt u doen:

  • Beschrijf de problemen waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven. Wat hebt u gedaan om ze op te lossen? Waarom lukt dat niet? Waar hebt u hulp bij nodig? Kunnen mensen in uw omgeving helpen? Wij noemen dit een ‘persoonlijk plan’. Via deze link vindt u een voorbeeld van een persoonlijk plan. Dit kunt u zelf invullen. Het plan helpt u en uw consulent om alvast een beeld te krijgen van uw situatie. Het plan is niet verplicht. Wilt u hulp bij het maken van een plan? Een cliëntondersteuner kan u helpen.
  • Hebt u medische informatie of een map van de thuiszorg in huis? Leg die dan vast klaar.

Hoe gaat het verder na het gesprek?

Aan het eind van het gesprek maakt de consulent afspraken met u. Een afspraak kan zijn:

  • U kunt het probleem nu zelf oplossen.
  • U hebt ondersteuning nodig van een organisatie in uw eigen buurt.
  • U hebt een voorziening nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een gehandicaptenparkeerkaart of ondersteuning. U spreekt met de consulent af dat u hiervoor een aanvraag indient. Soms is een medisch onderzoek nodig. Daarna neemt de gemeente een formeel besluit. U krijgt hiervan een brief (dit is de beschikking). Bent u het niet met het besluit eens, dan kunt u in bezwaar gaan.