Specialistische jeugdhulp

Heeft u een vraag gesteld aan het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)? En blijkt uit het gesprek dat er meer hulp nodig is? Of meer gespecialiseerde hulp? Dan bekijkt het CJG met u wat de best passende hulp is en ondersteunt u om deze hulp in te zetten. Bijvoorbeeld specialistische jeugdhulp.

Bij het CJG werken mensen met verschillende achtergronden en deskundigheden samen. De mensen uit dit team werken ook samen met allerlei organisaties in de regio. Zoals de scholen, huisartsen, kinderdagverblijven, woningstichting, politie en gemeente.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

Bent u aangemeld bij het CJG, dan krijgt u één vaste contactpersoon voor u en uw gezin. Die denkt met u mee én gaat met u de vraag verduidelijken. Zij helpen u om uw probleem op te lossen en wat daarin mogelijk is vanuit uw eigen omgeving. In alle gevallen wordt met u samen een plan van aanpak (klantplan) gemaakt. Is het zo dat een andere organisatie u beter kan helpen? Dan verwijst de medewerker van het CJG u door.

Heeft u gespecialiseerde jeugdhulp nodig?

Blijkt dat u gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebt vanuit de Jeugdwet? Bijvoorbeeld intensieve begeleiding of jeugd-GGZ? Dan bekijkt u samen met de medewerker van het CJG welke zorg het beste past. Daarna doet u samen de aanvraag voor de gekozen zorg.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Uw contactpersoon handelt uw aanvraag af. Daarna neemt de gemeente een besluit op uw aanvraag. Dit gebeurt binnen 8 weken na de aanvraagdatum. U krijgt hiervan een brief (beschikking Jeugdhulp) van de gemeente. Hierin staat welke voorziening u krijg, waarom u die krijgt en voor welke periode.

Wat kost jeugdhulp?

Krijgt u gespecialiseerde jeugdhulp van een aanbieder die een contract heeft met de gemeente? Dan is de hulp gratis. Krijgt u andere jeugdhulp? Dan kan het zijn dat u een bijdrage moet betalen. Neem voor meer informatie contact op met het Centrum Jeugd en Gezin of de aanbieder van uw keuze.

Gemeente en jeugdhulp

De gemeente Oss heeft het Centrum Jeugd en Gezin opdracht gegeven hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden te bieden. Het Centrum Jeugd en Gezin is onderdeel van ONS welzijn.

Lees ook