Zwembad van de Toekomst

De gemeente Oss werkt aan een plan voor een nieuw, modern en duurzaam zwembad waar plaats is voor recreatief zwemmen, zwemles, wedstrijdzwemmen en meer. Dit in samenwerking met het Golfbad. De gemeente is opdrachtgever van het nieuwe zwembad. 

Zwemmer in het water

Wat vooraf ging

In juli 2017 heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld voor het nieuwe zwembad. In 2017 is ook de Toekomstvisie van het Golfbad vastgesteld. Binnen deze kaders wordt een zwembadconcept ontwikkeld. Als locatie is begin 2020 gekozen voor de Osseweg in Berghem. 

Foto terrein Osseweg

Het proces

In het proces te komen tot een nieuw zwembad zijn al verschillende stappen gezet. Er zijn gesprekken met de gebruikers van het Golfbad, de dorpsraad Berghem, partijen op de Koppelsteeg en enkele omwonenden. We zijn in gesprek met verschillende stakeholders over samenwerking ten behoeve van een sluitende exploitatie. Inmiddels is ook gestart met de keuze voor de manier van aanbesteden van het nieuwe zwembad. Ook op het gebied van duurzaamheid onderzoeken we de mogelijkheden.  

Programma van Eisen

We bespreken de wensen van de verenigingen die het zwembad gebruiken en de wensen van de exploitant zelf. Veel van die wensen zijn al in de Toekomstvisie van het Golfbad uit 2017 terug te vinden. Of alle wensen passen binnen de kaders van de gemeenteraad bekijken we en stemmen we met elkaar af.

Aanpassing bestemmingsplan

De ruimtelijke inpassing van het nieuwe zwembad aan de Osseweg in Berghem lijkt gezien het grote perceel geen enkel probleem. Intern bereiden we nu de planprocedure voor om tot een aangepast bestemmingsplan te komen.  

Het tijdpad

Zo’n groot project vraagt om een degelijke planning. Op het plaatje ziet u de stappen die hierbij aan orde zijn. Het doel is om de bouw in 2023 te realiseren, zodat jong en oud, beginner en wedstrijdzwemmer vanaf 2024 in het nieuwe bad kan duiken.

Schematische weergave van de planning. Zie lijst hieronder voor een uitgeschreven alternatief
  • 2020 was het jaar van besluitvorming rondom nieuwe locatie en nieuwbouw zwembad, en ook het jaar waarin uitgesproken is om met de huidige exploitant verder te gaan. (initiatieffase)
  • 2021 is het jaar van conceptontwikkeling, aanbesteding en kredietaanvraag (definitiefase en aanloop naar ontwerpfase)
  • 2022 is het jaar van voorbereiding bouw en bestemmingsplanwijziging (ontwerpfase en voorbereidingsfase)
  • 2023 is het jaar dat we starten met de bouw (realisatiefase)
  • 2024 is het jaar van openen. We kunnen zwemmen in het nieuwe zwembad! (exploitatiefase)

Waar staan we nu?

Naar verwachting vragen we in de tweede helft van 2021 een krediet aan bij de gemeenteraad. Dit is het krediet voor de ontwerp- en voorbereidingsfase. Dit betekent dat we de definitiefase dit najaar afronden. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het Zwembad van de Toekomst? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. De bedoeling is om deze tenminste eens per half jaar te versturen. Naarmate het plan vordert, zal dat vaker zijn.

Vragen?

Mail naar ZwembadVanDeToekomst@Oss.nl

Lees ook

Klik hier om naar de enquête te gaan.