Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Hierbij horen bijvoorbeeld hulp bij opvoeden en opgroeien, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, jeugd-ggz en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Lees meer over jeugdhulp (website Rijksoverheid)

Waar kunt u terecht voor hulp en advies?

Voor hulp en advies over een kind kunt u terecht bij uw huisarts, maatschappelijk werker, school, kinderdagverblijf, Centrum Jeugd en Gezin of consultatiebureau. Hebt u meer hulp of gespecialiseerde hulp nodig? Dan zorgen zij er voor dat uw vraag terecht komt bij het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). U kunt ook zelf contact opnemen met het BJG via 0412-473626.

Let op: Hebt u een vraag over een hulpmiddel of aanpassing voor een kind, bijvoorbeeld een rolstoel, driewielfiets of woningaanpassing? Neem dan contact op met de afdeling Zorg via telefoonnummer 14 0412. Deze voorzieningen vallen niet onder de Jeugdwet maar onder de Wmo.

Ondersteuning bij het stellen van uw vraag

Krijgt u een gesprek over uw kind? En wilt u daar graag ondersteuning bij? Dat kan.
Lees meer over cliëntondersteuning

Hoe werkt het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)?

Bij het BJG werken verschillende jeugdhulpverleners samen, zoals de wijkverpleegkundige en een (school)maatschappelijk werker. Zij denken met u mee om een goede oplossing te vinden. Ze helpen u om uw probleem zoveel mogelijk zelf op te lossen, met de mensen uit uw eigen omgeving. Ook zijn er vaak allerlei organisaties die kunnen helpen. Blijkt uit het gesprek dat u een voorziening nodig hebt vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u hiervoor bij de medewerker van het BJG een aanvraag indienen. Die stuurt de aanvraag door naar de gemeente.

Wat gebeurt er als u een aanvraag hebt gedaan?

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Hebt u een voorziening aangevraagd via het BJG, dan krijgt u altijd een brief (beschikking) van de gemeente. In de beschikking staat welke voorziening u krijgt en waarom. Hebt u een voorziening gekregen op verwijzing van uw arts, dan moet u om een beschikking vragen. Uw arts regelt dit dan via het BJG en de gemeente. U hebt een beschikking nodig om in bezwaar en beroep te kunnen gaan als u het oneens bent met het besluit.

Wilt u hulp voor uw kind met een persoonsgebonden budget?

Hebt u hulp nodig voor uw kind, en wilt u die hulp ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kunt u met uw vraag alleen terecht bij het BJG. Aan het krijgen van een PGB zijn voorwaarden verbonden. Het BJG bekijkt samen met u of u hieraan voldoet.

Welke aanbieders in de regio bieden jeugdhulp?

Kijk op de Sociale Kaart Oss voor informatie over aanbieders van jeugdhulp. U kunt hier ook zien of een aanbieder een contract heeft met de gemeente. Zoek dan op trefwoord 'jeugdhulp' en klik in de linkerkolom op 'gecontracteerd'.

Moet u betalen voor jeugdhulp?

Nee, voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage.

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft?

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft? Of wilt u een nieuwe aanvraag indienen omdat uw indicatie voor jeugdhulp binnenkort afloopt? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin via 0412-473626 of mail naar info@centrumjeugdengezin-maasland.nl. Doe dit liefst zes tot acht weken vóór de einddatum van uw indicatie.

Let op: U kunt geen jeugdhulp aanvragen bij Bureau Jeugdzorg of Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Heeft u of uw kind vragen of klachten over de jeugdhulp?

Maakt uw kind gebruik van jeugdhulp en heeft u of uw kind vragen of klachten? Dan kunt u gratis een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Lees meer informatie op de website vanZorgbelang Brabant.

Meer informatie op deze website

Laatste wijziging: 24-02-2017