Nieuwe woonwijk in Oss: Amsteleind

De vraag naar woningen in Nederland is groot. Ook in Oss. Daarom bouwen in de gemeente Oss tot 2040 in totaal 8.500 woningen. Het plan om zo'n 3.000 woningen aan de westzijde van Oss te bouwen maakt hier deel van uit. Op deze locatie verrijst de komende jaren de nieuwe wijk Amsteleind. Naar verwachting kunnen hier in 2026 de eerste woningen gebouwd worden.

Amsteleind sluit aan de westkant van Oss aan op bestaand stedelijk gebied. Het vormt zo een uitbreiding richting het noordwesten. Deze nieuwe toekomstige wijk ligt dicht bij het centrum en het station (15-20 minuten fietsen). Inwoners kunnen gebruikmaken van de aanwezige voorzieningen en infrastructuur. Denk hierbij aan winkelcentra Heihoek en Ussen. Ook is er ruimte voor nieuwe voorzieningen.

Plangebied nieuwe woonwijk in Oss-West Plangebied nieuwe woonwijk in Oss-West

Digitale bijeenkomst, 27 januari 2022

Op 27 januari 2022 hield de gemeente voor omwonenden en andere geïnteresseerden een eerste informatiebijeenkomst over Amsteleind. Hieronder kunt u de opname van die bijeenkomst terugkijken.

Bekijk hieronder het videojournaal van de voorbereidingen op de informatiebijeenkomst van 27 januari:

Op 3 februari 2022 was er een informatiebijeenkomst voor (markt)partijen. Hieronder kunt de complete opname van deze bijeenkomst terugkijken.

Voor wie gaan we bouwen?

We kennen allemaal wel iemand die een woning zoekt. Jonge mensen die willen starten of gezinnen die meer ruimte nodig hebben. Ook is er een grote vraag naar huurwoningen. Daarnaast zijn er steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens die allemaal een eigen woning willen. Een andere belangrijke doelgroep is de groeiende groep ouderen die graag een levensloopbestendige woning willen: een huis waar ze zo lang mogelijk, in een gezellige buurt, zelfstandig kunnen blijven wonen.

Voorbereidingen

Amsteleind wordt een groene en duurzame wijk met diverse voorzieningen. We zijn nog in de voorbereidende fase. Dit betekent dat nog niet alles bekend is. Hoe de wijk eruit gaat zien staat nog niet vast. Momenteel onderzoeken we welke soort woningen en voorzieningen we willen ontwikkelen. Graag willen we u, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, hierbij betrekken. Het participatieplan dat daarbij hoort zijn we ook aan het uitwerken. Wat wilt u als bewoner meegeven voor de uitbreiding van het westelijk deel van Oss? En welke vragen leven er bij u?

Heeft u hier ideeën over en wilt u meedenken? Stuur dan een mail naar amsteleind@oss.nl.

Waar werken we nu aan?

We hebben een structuurvisie opgeleverd. Op dit moment worden er onderzoeken uitgevoerd, onder meer op het gebied van water, bodem en verkeer. Tegelijkertijd werken we aan het ontwerp van de wijk. Hoe die er mogelijk uit kan komen zien en aan welke voorzieningen ze een plek moet bieden.

In juni 2022 vond er archeologisch onderzoek plaats om in kaart te brengen wat er in de bodem zit in het gebied waar Amsteleind is gepland. Het plangebied ligt naast de wijk Mikkeldonk, waar in het verleden al sporen van bebouwing uit de Bronstijd en IJzertijd zijn gevonden. De archeologiestudenten groeven naar het verleden op de plek waar we plannen maken voor de toekomst.

Themabijeenkomsten

Op 30 mei 2022 vond de eerste themabijeenkomst plaats over Verkeer & Mobiliteit. Heeft u zich aangemeld voor een van de overige drie themabijeenkomsten (wonen & leven, natuur & water of voorzieningen & ondernemen) dan heeft u inmiddels bericht ontvangen dat de geplande bijeenkomsten zijn uitgesteld tot een later moment. De reden hiervoor is dat de planvorming meer tijd vraagt dan gepland.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden over de toekomstige (woon)wijk Amsteleind:

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk? Neem dan contact op met de programmamanagers, Bert van Eekelen en Bram Tax via het mailadres amsteleind@oss.nl. Of bel ons algemene nummer: 14 0412.