Nieuwe woonwijk in Oss: Amsteleind

De vraag naar woningen in Nederland, ook in Oss, is groot. Daarom werkt gemeente Oss doorlopend aan het woningbouwprogramma gericht op de bouw van circa 8000 woningen in de komende 15 jaar. Het plan om circa 3000 woningen aan de westzijde van Oss te bouwen is onderdeel van dit woningbouwprogramma, naast vele andere woningbouwlocaties in het centrum van Oss en in de kernen. Grotendeels voor eigen inwoners zodat zij kunnen doorstromen of starten. Ook zal deze nieuwe wijk aantrekkelijk zijn voor nieuwe Ossenaren. En het versterkt de bestaande kern van Oss.

De woonwijk sluit aan de westkant van Oss aan op bestaand stedelijk gebied. Het vormt zo een uitbreiding richting het noordwesten. Deze nieuwe toekomstige wijk ligt dicht bij het centrum en het station (15-20 minuten fietsen). Inwoners kunnen gebruikmaken van de aanwezige voorzieningen en infrastructuur. Denk hierbij aan winkelcentra Heihoek en Ussen. Ook is er ruimte voor nieuwe voorzieningen.

Plangebied nieuwe woonwijk in Oss-West Plangebied nieuwe woonwijk in Oss-West

Bijeenkomsten

Digitale bijeenkomst , 27 januari

De informatiebijeenkomst voor omwonenden en geinteresserden in deze nieuwe wijk is hieronder terug te kijken.

Bekijk hieronder het videojournaal van de voorbereidingen op de infromatiebijeenkomst van 27 januari:

Op 3 februari is er een informatiebijeenkomst geweest voor (markt)partijen. U kunt hieonder de bijeenkomst terugkijken.

Voor wie gaan we bouwen?

We kennen allemaal wel iemand die een woning zoekt. Jonge mensen die willen starten, gezinnen die meer ruimte nodig hebben en een grote vraag naar huurwoningen. Er zijn steeds meer 1- en 2 persoonshuishoudens en een belangrijke doelgroep is de groeiende groep ouderen die graag een levensloopbestendige woning willen: een huis waar ze zo lang mogelijk, in een gezellige buurt, zelfstandig kunnen blijven wonen.

Voorbereidingen

Amsteleind wordt een groene en duurzame wijk, met diverse voorzieningen. We zijn nog in de voorbereidende fase. Dit betekent dat nog niet alles bekend is. Hoe de wijk eruit gaat zien staat nog niet vast. Momenteel onderzoeken we welke soort woningen en voorzieningen we willen ontwikkelen. Graag willen we u, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, hierbij betrekken. Het participatieplan dat daarbij hoort zijn we ook aan het uitwerken. Wat wilt u als bewoner meegeven voor de uitbreiding van het westelijk deel van Oss? En welke vragen leven er bij u?

Heeft u hier idee├źn over en wilt u meedenken? Stuur dan een mail naar amsteleind@oss.nl.

Waar werken we nu aan?

We hebben een structuurvisie opgeleverd. Nu werken we aan een (deel)ontwerpbestemmingsplan. Daarmee zetten we ook de bestemmingsplanprocedure in gang.
In de maand juni vindt er archeologisch onderzoek plaats, om in kaart te brengen wat er in de bodem zit in het gebied waar Amsteleind is gepland. Het plangebied ligt naast de wijk Mikkeldonk, waar in het verleden al sporen van bebouwing uit de Bronstijd en IJzertijd zijn gevonden. De archeologiestudenten graven nu naar het verleden op de plek waar we plannen maken voor de toekomst.

Planning/proces

  • Opstellen Ontwerp-Bestemmingsplan -> 2022
  • Vaststelling Bestemmingsplan -> voorjaar 2023
  • Vaststelling eerste Uitwerkingsplan -> najaar 2023
  • Start bouwrijp maken -> eind 2023

Themabijeenkomsten

Op 30 mei vond de eerste thema-bijeenkomst plaats over Verkeer & Mobiliteit. Heeft u zich aangemeld voor een van de overige drie themabijeenkomsten (wonen &l leven, natuur & water of voorzieningen & ondernemen) dan heeft u inmiddels bericht ontvangen dat de geplande bijeenkomsten zijn uitgesteld tot een later moment dit jaar. Aanmelden voor een van de vier werkgroepen is niet meer mogelijk.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden over de toekomstige (woon)wijk Amsteleind:

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk? Neem dan contact op met de programmamanagers, Bert van Eekelen en Bram Tax via het mailadres amsteleind@oss.nl. Of bel ons algemene nummer: 14 0412.