Groen in Oss

Maaien

Soms ontvangen we vragen van inwoners waarom we de bloemen in bermen, sloten en op grasvelden maaien. Zij vinden dat zonde van de bloemen. Andere mensen vragen ons om juist méér te maaien, omdat er zoveel ‘onkruid’ staat. Lees meer over Minder maaien, meer bloemen, meer insecten.

NK Tegelwippen

Tot en met 31 oktober 2023 speelt heel Nederland het Nationaal Kampioenschap (NK) Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen voor groen in zijn eigen (gevel)tuin. Bedrijven en scholen iedereen mag mee doen. Doe jij ook mee? Lees meer over het NK tegelwippen.

Tiny Forest (minibos)

Wil je ook een minibos in jouw eigen wijk of dorp hebben? De gemeente Oss en het IVN zijn samen op zoek naar een locatie voor een Tiny Forest. Help ons met de zoektocht naar een mooie locatie voor meer groen.

Subsidie

Als jij bijvoorbeeld een groen dak aanlegt of een regenton koopt, kunt u een subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. Lees meer over de subsidie voor klimaatbestendige maatregelen op de website van waterschap Aa en Maas

Bomen

Geveltuinen

Geveltuinen zorgen voor meer groen in de straten. Hiermee fleurt de buurt nog meer op. En het groen zorgt voor meer frisse lucht en is erg belangrijk voor de allerlei insecten en andere kleine beestjes. Ook kan hierdoor een deel van het regenwater rechtstreeks de grond in. Daarom willen de gemeente Oss en woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland dit jaar 100 nieuwe geveltuinen aanleggen in de gemeente Oss. Doet u mee?

Operatie Steenbreek

Door tuinen groener te maken, worden ze mooier, levendiger én klimaatbestendig. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving! Doet u mee?
Lees meer over Operatie Steenbreek

Bewoners Beheren Buurt

U weet zelf het beste wat nodig is in uw wijk of buurt en wat er beter of mooier kan. Het project Bewoners Beheren Buurt geeft u de ruimte en mogelijkheid om samen met buurtgenoten uw woonomgeving te beheren en onderhouden. Lees meer over 'Bewoners Beheren Buurt'

Speciale uitgave in Weekblad Regio Oss

Eén keer per kwartaal geven we een pagina uit die u kunt lezen in weekblad Regio Oss. Met daarin tips hoe u zelf aan de slag kunt gaan met groen in uw directe leefomgeving.

Stimuleringsregeling STILA

Wil jij een perceel (landbouw)grond rond jouw huis of boerderij in het buitengebied mooier maken door het aanplanten van streekeigen beplantingen, het inzaaien van bloemrijke randen, de aanleg van een kikkerpoel of voor kleinschalige natuurontwikkeling in het algemeen? Lees meer over de stimuleringsregeling STILA.

Laatste wijziging