Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen vanuit de Wmo is voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener. Zij wonen op een plek waar 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de directe nabijheid is.

Wanneer kunt u beschermd wonen?

Om beschermd te wonen moet u voldoen aan deze voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U hebt een psychiatrische ziekte
  • Uw psychiatrische diagnose is niet ouder dan drie jaar
  • U kunt ondanks behandeling en professionele begeleiding niet zelfstandig wonen

Woont u in de regio Brabant Noordoost-Oost en wilt u beschermd gaan wonen?

U hebt een indicatie nodig van de 'Toegang Beschermd Wonen' om beschermd te kunnen wonen. Neem dus altijd eerst contact met ons op via telefoonnummer 14 0412. Wij bekijken of u voldoet aan de voorwaarden. Wij onderzoeken welke hulp en ondersteuning u tot nu toe gekregen hebt. Ook bekijken we of er andere manieren zijn om u te helpen.

LET OP: De gemeente Oss regelt de toegang tot beschermd wonen voor de regio Brabant Noordoost-Oost

Wilt u beschermd wonen in de gemeente Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst of Oss? Bel dan met de Toegang Beschermd Wonen van de gemeente Oss. Wij helpen u verder. En zo nodig plannen wij een afspraak met u.

Een consulent beschermd wonen van de gemeente Oss komt bij u op bezoek. Wie is bij deze afspraak aanwezig?

Het kan fijn voor u zijn als iemand die u goed kent bij het gesprek aanwezig is. Dat kan uw contactpersoon zijn, een begeleider of familielid. Dat mag ook iemand anders zijn. Of meerdere personen.

Wilt u graag iemand meevragen, maar weet u niet wie? Vraag dan een onafhankelijke cliëntondersteuner om u te helpen. Voor, tijdens, of na het gesprek. De ondersteuning is onafhankelijk en gratis. U hebt geen verwijzing nodig.

Komt u niet uit de regio Brabant Noordoost-Oost, maar wilt u wel in deze regio gaan wonen?

Dan gelden voor u extra regels. Hierover leest u meer in de Landelijke handreiking en beleidsregels. Kijk op pagina 3 bij punt 4: 'Zorginhoudelijke en participatiecriteria'. Komt u er zelf niet uit? Bel dan met de Toegang Beschermd Wonen.

Hebt u al een indicatie voor beschermd wonen gekregen in een andere regio?

Een indicatie voor beschermd wonen uit een andere regio is niet geldig in deze regio. Neem daarom altijd eerst contact met ons op voordat u gaat verhuizen.

Wat moet u zelf betalen als u beschermd gaat wonen?

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg en begeleiding. U moet ook de kamerhuur zelf betalen. Bent u jonger dan 23 jaar? Informeer dan bij de zorgaanbieder of u huurtoeslag kunt krijgen. U kunt ook bij uw inkomensconsulent terecht voor informatie.

Lees meer over de eigen bijdrage beschermd wonen (website CAK).

Welke organisaties bieden beschermd wonen in deze regio?

De gemeente Oss heeft contracten met verschillende aanbieders van beschermd wonen. Lees welke aanbieders een contract hebben. Heeft een aanbieder geen contract met de gemeente? Dan kunt u er alleen terecht met een persoonsgebonden budget (PGB).

Wilt u een persoonsgebonden budget (PGB) voor beschermd wonen?

Met een PGB sluit u zelf een zorgovereenkomst af met een aanbieder van beschermd wonen. Wilt u een PGB voor beschermd wonen? Bespreek uw wens met de consulent. De consulent vertelt u aan welke voorwaarden u moet voldoen.
Lees meer over het PGB

Hebt u lang intensieve geestelijke hulp nodig?

Hebt u uw leven lang intensieve geestelijk gezondheidszorg (GGZ) nodig? Dan kunt u toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor moeten zij wel voldoen aan de voorwaarden voor Wlz-zorg.
Kijk voor meer informatie op de Informatiekaart over de Wlz voor cliënten in de GGZ.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?

Op de pagina veelgestelde vragen beschermd wonen vindt u nog meer vragen en antwoorden. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 14 0412. Wij helpen u graag verder.

Klik hier om naar de enquête te gaan.