Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Beschermd Wonen vanuit de Wmo is voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener. Zij wonen in een instelling waar 24-uurs toezicht is.

Wanneer kunt u beschermd wonen?

Om beschermd te wonen moet u voldoen aan deze voorwaarden:
• U hebt een psychiatrische ziekte
• Uw psychiatrische diagnose is niet ouder dan 3 jaar
• U kunt ondanks behandeling en professionele begeleiding niet zelfstandig wonen

Woont u in de regio Brabant Noordoost-Oost en wilt u beschermd gaan wonen?

U hebt een indicatie nodig van de afdeling Zorg om beschermd te kunnen wonen. Neem dus altijd eerst contact met ons op via het centrale telefoonnummer 14 0412. Wij bekijken of u voldoet aan de voorwaarden. Wij onderzoeken welke hulp en ondersteuning u tot nu toe gekregen hebt. Ook bekijken we of er andere manieren zijn om u te helpen.

LET OP: De gemeente Oss regelt de toegang tot beschermd wonen voor de regio Brabant Noordoost-Oost. Wilt u beschermd wonen in de gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis of Uden? Bel dan met de afdeling Zorg van de gemeente Oss. Wij helpen u verder.

Komt u niet uit de regio Brabant Noordoost-Oost, maar wilt u wel in deze regio gaan wonen?

Komt u niet uit deze regio, maar wilt u hier wel wonen? Dan gelden voor u extra regels. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hebt u al een indicatie voor beschermd wonen gekregen in een andere regio?

Een indicatie voor beschermd wonen uit een andere regio is niet geldig in deze regio. Neem daarom altijd eerst contact met ons op voordat u gaat verhuizen.

Wat moet u zelf betalen als u beschermd gaat wonen?

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage.
Lees meer over de eigen bijdrage beschermd wonen (website CAK).

Welke organisaties bieden beschermd wonen in deze regio?

Neem contact met ons op voor een overzicht van alle organisaties die een contract hebben met de gemeente Oss.

Heeft een aanbieder geen contract met de gemeente? Dan kunt u er alleen terecht met een persoonsgebonden budget (PGB).

Wilt u een persoonsgebonden budget (PGB) voor beschermd wonen?

Met een PGB sluit u zelf een zorgovereenkomst af met een aanbieder van beschermd wonen. Wilt u een PGB voor beschermd wonen? Bespreek uw wens met de consulent. De consulent vertelt u aan welke voorwaarden u moet voldoen.
Lees meer over het PGB

Had u al beschermd wonen vanuit de AWBZ?

Had u in 2014 al een 'natura'- indicatie voor beschermd wonen vanuit de AWBZ? Dan geldt voor u een overgangsrecht tot en met 31 december 2020. Of korter als uw indicatie eerder afloopt.

Loopt uw indicatie af? Dan moet uw behandelaar u acht weken voor afloop aanmelden bij de gemeente.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over beschermd wonen? Of hebt u een andere vraag? Bel ons gerust via telefoonnummer 14 0412.