Zelf vluchtelingen opvangen?

Het is hartverwarmend dat er veel inwoners uit Oss opstaan in tijden van nood, om medemensen te helpen. Daar zijn we trots op en dat willen we koesteren.

Aanmelden als gastgezin

Iedereen kan zich aanmelden via Takecarebnb als gastgezin om vluchtelingen op te vangen.

Inschrijven vluchtelingen?

Vluchtelingen die in Oss verblijven kunnen zich inschrijven bij de gemeente Oss. De gegevens worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de inschrijving wordt er een Burgerservicenummer (BSN) uitgegeven. Dat BSN is belangrijk om op een later moment gebruik te kunnen maken van allerlei voorzieningen zoals leefgeld of om aan het werk te gaan. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven telefonisch geen afspraak te maken, maar kunnen een mail sturen naar opvangvluchtelingen@oss.nl Vermeld in de mail de naam, om hoeveel personen het gaat en de contactgegevens. De gemeente neemt dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak voor de inschrijving te maken. De afspraken zijn altijd op een dinsdag of woensdag.

Heeft u vluchtelingen in huis genomen?

Wanneer opvang bij u thuis te moeilijk wordt, of dreigt te worden, laat ons dat dan weten. Zolang onze opvangplaatsen nog niet bezet zijn, kunnen wij voorrang geven aan vluchtelingen uit Oekraïne die nu bij gastgezinnen in onze gemeente verblijven. U kunt hiervoor ook mailen naar opvangvluchtelingen@oss.nl

Heeft het opvangen consequenties voor mijn verzekeringen, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid?

In de opvang van de Oekraïense vluchtelingen heeft de gemeente een grote rol. Melior, de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Oss heeft de dekking op onze bestaande polis uitgebreid.
Naast de dekking van aansprakelijkheid voor Oekraïense vluchtelingen in gemeentelijke opvanglocaties geeft onze verzekeraar nu ook een stukje dekking voor de opvang van gevluchte Oekraïners in gastgezinnen die volgens de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) tot stand is gekomen
Wanneer Oekraïense vluchtelingen bij anderen schade veroorzaken en er is geen eigen verzekering die dekking geeft, dan kan beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Oss.
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van personen die na 24 februari 2022 uit Oekraïne zijn gevlucht vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne waarvoor verzekeringnemer opvang verzorgt, dan wel waarvoor opvang wordt verzorgd door gasthuishoudens die ingeschreven staan in het BRP als inwoner van de gemeente. De verzekering bepaalt zelf of een schademelding valt onder de dekking van de polis.
We raden u aan om bij schade eerst contact op te nemen met uw eigen aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze bepaalt of de schademelding onder de dekking van uw eigen verzekering valt. Biedt uw eigen verzekering geen dekking dan kunt u de schade melden bij gemeente Oss, via aansprakelijkheid@oss.nl. Wij vragen u om daarbij zoveel mogelijk bewijsstukken mee te sturen. Geef ook uw contactgegevens aan ons door waarop wij u kunnen bereiken. Als het nodig is dan nemen wij na uw schademelding contact met u op. Als de schademelding compleet is zullen wij uw gegevens doorsturen naar onze eigen aansprakelijkheidsverzekeraar Melior die schadebehandeling overneemt en over de schade en de verdere behandeling verder met u communiceert.

Huisbezoeken & spreekuren

Het Rode Kruis en Leger des Heils bieden huisbezoeken aan om u te helpen en adviseren. En Vluchtelingenwerk heeft spreekuren voor zowel mensen in de gemeentelijke opvang en in de particuliere opvang.

Leefgeld voor eten en kleding

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen leefgeld krijgen om bijvoorbeeld eten en kleding van te kopen.
Let op! Vanaf 1 februari 2023 verandert het leefgeld voor eten, kleding en de extra toelage bij een gastgezin (wooncomponent). Lees meer via de onderstaande links:

Nieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraine
New rules on living allowance and reception for refugees from Ukraine
Нові правила соціальної допомоги та розміщення

Werk en inkomen

Vanaf 1 april 2022 hebben vluchtelingen geen werkvergunning meer nodig. Kijk ook eens bij het overzicht van communicatiemiddelen. Daar vindt u handige folders en posters op het gebied van taal en het bieden van hulp.

Hulp voor dieren

Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kunt u hulp krijgen voor dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Ook asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun dieren opvangen, kunnen hier hulp aanvragen. Dieren kunnen dan geholpen worden met de nodige vaccinaties en medische hulp, praktische zaken als mandjes en voer of eventueel tijdelijk onderdak.

Tips voor opvang van vluchtelingen

Vangt u vluchtelingen op of wilt u dat gaan doen? De Rijksoverheid geeft uitleg over hoe u een opvangplek aan kunt bieden, waar u op moeten letten en welke voorzieningen er zijn.
RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.