Overzicht mogelijkheden voor advies, subsidie en fondsen

Er zijn een heleboel organisaties die op allerlei manieren hulp bieden aan bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en besturen met een maatschappelijk doel en/of vastgoed.
Deze organisaties geven advies en informatie, bieden trainingen aan of organiseren bijeenkomsten voor u met andere gemeenschapshuizen. Ook bieden ze inzicht in financiële mogelijkheden waar jullie als bestuur gebruik van kunnen maken.

We hebben deze organisaties in 3 categorieën opgedeeld:

 1. Gemeente Oss
 2. Ondersteuning, informatie en advies via organisaties
 3. Subsidiemogelijkheden en fondsen

Wij staan open voor nieuwe ideeën en suggesties waarmee we dit overzicht up-to-date kunnen houden. Kent u een organisatie die in dit rijtje thuishoort? Stuur ons dan een e-mail: thuisindebuurt@oss.nl

Gemeente Oss

 • Mijn Buurt Oss is een online platform waar bewoners en de gemeente samenwerken om uw buurt te verbeteren.
 • Makelpunt Ossis een online platform waar vraag naar en aanbod van ruimte voor activiteiten samenkomen. Heeft uw organisatie een ruimte beschikbaar die multifunctioneel gebruikt kan worden? Meldt dat dan gratis aan via Makelpunt Oss. Want een betere bezetting van uw accommodatie levert voor u meer huurinkomsten op. En uw accommodatie wordt optimaal gebruikt. Daarnaast levert u een bijdrage aan de huisvesting van een maatschappelijke activiteit.
 • Oss Innoveertzoekt mensen die een plan hebben om de zorg voor elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in wijk en buurt te verbeteren. Initiatieven die het (samen)leven in gemeente Oss prettiger en leuker maakt. Stuur je plan in bij Oss Innoveert en maak kans op ondersteuning en een startinvestering om jouw idee uit te voeren!

Ondersteuning, informatie en advies via organisaties

Een overzicht van verenigingen en organisaties die leden, besturen en/of bewonersinitiatieven advies, informatie en trainingen aanbieden.

 • LSA is een netwerk voor bewonersgroepen, buurthuizen en zelfbeheer. Zij geven advies, delen veel informatie en organiseren bijeenkomsten voor de leden.
 • Bouwstenen voor Sociaal is een online platform voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed als gemeenschapshuizen, jongerencentra, scholen en mfa’s. Zij bieden veel informatie over maatschappelijk vastgoed.
 • NOV is een vereniging die opkomt voor de belangen van vrijwilligers en die de positie van het vrijwilligerswerk wil versterken. Ze geven advies en informatie over het werven en binden van vrijwilligers.
 • KNHM adviseert en verbindt maatschappelijke initiatieven met behulp van een landelijk netwerk van 150 vrijwillige adviseurs. Ze kennen hun oorsprong in de oude Heidemaatschappij en ze zijn bekend van ’t Heft waaraan een aantal huizen hebben deelgenomen.
 • 't Heft is een online platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. Zij biedt ondersteuning aan gemeenschapshuizen. Onder andere met een schat aan informatie, trainingen en aantrekkelijk ledenvoordeel.

Subsidiemogelijkheden en fondsen

Deze subsidiemogelijkheden en fondsen komen soms wel en soms niet van pas. Het is goed om ze zo af en toe in de gaten te houden welke mogelijkheden er zijn en of die passen in de plannen die u als bestuur van een gemeenschapshuis huis heeft. Fondsen als VSB en het Oranje fonds bieden al jarenlang subsidies aan om concrete activiteiten voor de buurt of voor een verbouwing mogelijk te maken.

Deze subsidiemogelijkheden bestaan al vrij lang. De subsidiemogelijkheden via het Rijk en de provincie veranderen nog wel eens. We houden dat voor u in de gaten.

 • Het VSB-fonds gelooft in sterke wijken en buurten waar veel gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Dorps- en buurthuizen zijn ontmoetingsplekken, waar het verenigingsleven plaatsvindt en waar activiteiten worden georganiseerd. Het fonds geeft financiële steun voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplekken omdat ze het belangrijk vinden dat mensen uit de wijk of buurt elkaar hier kunnen ontmoeten.
 • Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende sociale initiatieven.
 • Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt buurtprojecten in Nederland die bijdragen aan een leefbare buurt. Denk hierbij aan projecten waar bewoners elkaar ontmoeten, zoals een evenement, kunstproject of gezamenlijke activiteit. Uitgangspunt zijn buurtprojecten die voor iedereen in de buurt toegankelijk zijn. De bijdrage ligt tussen €500 en €5.000.
 • Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geeft de Rabobankals coöperatieve bank ieder jaar een deel van hun winst terug aan de samenleving
 • Fonds Sluyterman van Loo bevordert het levensplezier van ouderen door initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding te financieren. Het gaat om initiatieven die speciaal bedoeld zijn voor ouderen. Organisaties (stichtingen of verenigingen) met concrete plannen kunnen de quickscan doorlopen en vervolgens digitaal een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.
 • Het Maagdenhuisondersteunt maatschappelijke projecten die gericht zijn op sociale activering van kwetsbare doelgroepen. Jongeren en ouderen zijn de primaire doelgroepen.
 • Fonds voor inloophuizenin Nederland die een inloop bieden aan o.a. daklozen.
 • Ook Provincie Noord-Brabantheeft een aantal subsidies
 • Bouwstenen voor Sociaal geeft een overzicht van lopende landelijke subsidieregelingen van (vaak) het Rijkvoor bijvoorbeeld duurzaamheid of binnenklimaat van gebouwen.