Oss Innoveert - Welzijn en Zorg

Oss Innoveert zoekt mensen die een plan hebben om de zorg voor elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in wijk en buurt te verbeteren. Initiatieven die het (samen)leven in gemeente Oss prettiger en leuker maakt. Stuur je plan in bij Oss Innoveert en maak kans op ondersteuning en een startinvestering om jouw idee uit te voeren!

Wat voor plannen zoekt Oss Innoveert?

Oss Innoveert zoekt ideeën en plannen voor vernieuwing in het welzijn van en de zorg voor inwoners van gemeente Oss. Bijvoorbeeld:

 • ontmoeten en activiteiten voor (kwetsbare) inwoners in wijken, buurten en dorpen waarmee eenzaamheid voorkomen kan worden;
 • langer veilig thuis wonen;
 • ondersteuning van mensen, die voor anderen zorgen;
 • beter gebruik van voorziening in de wijken, buurten en dorpen van Oss;
 • ondersteuning van gezinnen met veel problemen;
 • activiteiten voor kinderen en jongeren.

Mooie initiatieven

Sinds mei 2016 zijn veel mooie initiatieven gestart, vooral door de startinvestering van de gemeente Oss. Oss Innoveert zocht in die periode ideeën en plannen voor vernieuwing in welzijn en zorg. Plannen die de zorg voor elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in wijk of buurt verbeteren. De gemeente geeft geld om te starten voor één jaar. Daarna moeten de initiatieven zelf voldoende geld regelen om door te gaan. We willen dat alle succesvolle initiatieven niet na één jaar stoppen, maar doorgaan. Maar dit is geen doel op zich.

Bekijk enkele mooie initiatieven voor Welzijn en Zorg die eerder gestart zijn:

Wie kan een plan indienen?

Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar je goed in bent! Iedere inwoner van gemeente Oss, zoals vrijwilligers van wijk- en dorpsraden, buurtverenigingen, buurtgenoten, kinderen van basisscholen, met een goed idee voor de zorg voor elkaar, kan een plan indienen. Deze initiatieven mogen ondersteund worden of in samenwerking met professionals, ondernemers, studenten uitgevoerd worden. Als het initiatief en de regie maar bij jou als inwoner ligt en niet bij een professionele organisatie.

Hoe dien je een plan in?

Stuur je plan in via het formulier 'Oss innoveert - welzijn en zorg'. Lukt het niet om het formulier in te vullen? Of heb je andere vragen? Bel dan naar 14 0412 en vraag naar Leontien van Hassel. We bekijken of een plan past binnen het fonds van Oss Innoveert: welzijn en zorg.

Waar moet een plan aan voldoen?

Als je een plan hebt en dit bij Oss Innoveert indient, dan moet dit aan verschillende voorwaarden voldoen.

 • Jouw plan verbetert het leven van (kwetsbare) Ossenaren.
 • Jouw plan is voor een grote groep mensen, die behoefte aan ondersteuning of zorg hebben.
 • Jouw plan is innovatief: het vernieuwt de zorg voor elkaar, de sociale contacten en de leefbaarheid in wijk en buurt.
 • Jouw plan is geen eenmalige activiteit. Dit betekent een duurzame of langdurige samenwerking en inzet van mensen en geld.
 • Jouw plan kan rekenen op veel steun en heeft daarom een groot draagvlak.

Als we besluiten dat jouw plan in aanmerking komt voor een startinvestering dan gelden de volgende voorwaarden.

 • Je deelt resultaten, kennis en ervaringen tijdens inspiratiebijeenkomsten van Oss Innoveert of anders overeengekomen.
 • Feedback van de ‘gebruikers’ van jouw plan is bepalend voor het eindresultaat.
 • Je legt na één jaar een financiële en inhoudelijke eindverantwoording af.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Leontien van Hassel, telefoon 14 0412 of mail naar ossinnoveert@oss.nl